International Poland

Blog

Proces zarządzania należnościami cz. I

10.06.2020

Proces zarządzania należnościami jest istotnym elementem Zarządzania Finansowego oraz Zarządzania Ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strumień należności, jego wielkość i przewidywalność ma kluczowy wpływ na płynność przedsiębiorstwa, możliwość bieżącej obsługi zobowiązań, potencjał inwestycyjny a także planowanie działań dotyczących zarządzania poziomami pozostałych składników aktywów i pasywów.

Tarcza antykryzysowa a prawo podatkowe – co przedsiębiorca powinien wiedzieć i jakie działania podjąć w dobie pandemii COVID-19

07.04.2020

W dniu 31 marca 2020 r. ogłoszono o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…

Ustawa antykryzysowa jako ratunek w dobie koronawirusa

03.04.2020

 Tarcza antykryzysowa ma w czasie pandemii zapewnić nie tylko bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywatelom i firmom, ale także ochronę miejsc pracy. Część rozwiązań pomoże…

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie z FGŚP i inne rozwiązania dla pracodawców

03.04.2020

Tarcza antykryzyoswa uchwalona W dniu 31 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy…

Przesunięcie terminu CIT-8

30.03.2020

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie, w którym do dnia 31 maja 2020 r. przesunięto: termin złożenia zeznania o…

Tarcza Antykryzysowa – zmiany w Kodeksie spółek handlowych – co zostanie po pandemii SARS-CoV-2?

27.03.2020

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz…

Koronawirus a prawo pracy – co pracodawca powinien wiedzieć i jakie działania podjąć w dobie pandemii COVID-19

25.03.2020

Po pierwsze – bezpieczeństwo i higiena pracy Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z art. 94 ust. 4 Kodeksu pracy („k.p.”) jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i…

Koronalert: sprawozdanie finansowe

23.03.2020

Koronalert:  Graniczną datą, do której powinno się korygować  sprawozdanie finansowe w związku z faktycznymi lub potencjalnymi skutkami pandemii koronawirusa, jest dzień zatwierdzenia tego sprawozdania…

Tarcza Antykryzysowa – czego mogą spodziewać się pracodawcy? (stan na 23 marca 2020 roku)

23.03.2020

W dniu 22 marca 2020 roku opublikowany został długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Wytyczne OECD dla transakcji finansowych

23.03.2020

Dnia 11 lutego 2020 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała na swojej stronie internetowej wytyczne dla przedsiębiorstw i organów podatkowych w sprawie…