International Poland

Blog

Zatory płatnicze – problem polskich przedsiębiorstw

16.12.2020

Utrzymanie optymalnego poziomu płynności finansowej jest zdeterminowane wieloma czynnikami. Niewątpliwie wiąże się to ze sprawnym sterowaniem kapitałem obrotowym. Śledząc cykl konwersji gotówki i zagłębiając…

Jak raportować transakcje finansowe w TP-R?

24.11.2020

Transakcje finansowe –  raportowanie w informacji TP-R Rok 2019 jest pierwszym okresem, za który podatnicy realizujący transakcje z pomiotami powiązanymi składają deklarację TP-R, która…

Elektroniczna ewidencja sprzedaży – e-dowody zakupu (cz. II)

26.10.2020

E-paragon i e-faktura jako nowa forma dowodu zakupu Plan pełnej informatyzacji ewidencji sprzedaży w Polsce zakłada przede wszystkim – o czym pisałyśmy ostatnio –…

Publikacja pytań i odpowiedzi MF związanych z deklaracją TP-R

26.10.2020

Nowelizacje przepisów dotyczących cen transferowych wpłynęły w sposób istotny na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych. Dotychczasową deklarację CIT-TP zastąpi składana po raz pierwszy „informacja o…

Problemy w zakresie stosowania przepisów dotyczących korekt cen transferowych

20.10.2020

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych nałożyły szczegółowe obowiązki na podatników, którzy chcą dokonać korekty cen transferowych. Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt…

Nowe propozycje uproszczeń w rozliczeniu podatku od towarów i usług wynikające z tzw. pakietu „Slim VAT”

16.10.2020

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt z dnie 14 sierpnia 2020 r.,…

Elektroniczna ewidencja sprzedaży – kasy online (cz. I)

14.09.2020

Kasy online – kto i od kiedy może ich używać? Od dnia 1 maja 2019 r. istnieje możliwość stosowania nowego rodzaju kas fiskalnych, tzw….

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – możliwość wpływu na jego modyfikacje

13.08.2020

W ramach swoich inicjatyw Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przeprowadza w tym roku konsultacje dotyczące Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej:…

Kupujący nieruchomości w Polsce płacą mniej niż połowę średniego podatku UE od zakupu nieruchomości

27.07.2020

Niski podatek pomógł ożywić polski rynek mieszkaniowy po 2008 roku Nacisk na podniesienie podatków od nieruchomości w celu zmniejszenia kosztów koronawirusa Hiszpania, Belgia i…

Digitalizacja dokumentacji pracowniczej – szansa na usprawnienie działalności w dobie pracy zdalnej

23.06.2020

Od prawie półtora roku obowiązują nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją .