International Poland

Kontakt

UHY ECA SP. Z O.O.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa

Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000422399
REGON: 122581689
NIP: 675-147-63-21
Kapitał zakładowy: 3 506 500,00 zł

e-mail: biuro@uhy-pl.com
tel. +48 22 633 03 00
tel. kom.: +48 602 712 594

NASZE BIURA