International Poland

Sprawozdanie z przejrzystości

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, przedstawiamy roczne sprawozdanie z przejrzystości:

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.


UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.:

  • za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

  • za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

  • za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

  • za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

  • za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

  • za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (wersja zaktualizowana)


  • za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


  • za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

  • za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.: