International Poland

Przydatne linki

ORGANIZACJE RZĄDOWE W SFERZE REGULACJI EDUKACYJNEJ

MIĘDZYNARODOWE

Światowa Organizacja Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ang. Association of Chartered Certified Accountants) (ACCA Global)

Centrum Międzynarodowej Edukacji i Międzynarodowych Ośrodków Badawczych w Księgowości (ang. Centre for International Education and Research in Accounting)

Rada Komisji Finansowej (ang. Financial Stability Board)

Międzynarodowa Federacja Księgowych (ang. International Federation of Accountants) (IFAC)

IFAC’s Forum of Firms

Międzynarodowy Biuletyn Rachunkowości (ang. International Accounting Bulletin) (IAB)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji Finansowej i Badań FInansowych (ang. International Association for Accounting Education and Research)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (ang. International Public Sector Accounting Standards Board) (IPSASB)

PCAOB

REGIONALNE

Arabskie Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (ang. Arab Society of Certified Accountants)

Stowarzyszenie Księgowości i Finansów z Australii i Nowej Zelandii (ang. Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand_

Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowości Spraw Międzynarodowcyh (ang. American Accounting Association International Section)

Amerykańska Instytucja Zaprzysiężonych Rewidentów Księgowych (ang. American Institute of CPAs )    

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (ang. Committee of European Securities Regulators) (CESR)

Konfederacja Księgowych z Azji i Pacyfiku (ang. Confederation of Asian and Pacific Accountants) (CAPA)

Europejskie Stowarzyszenie Rachunkowości (ang. European Accounting Association) (EAA)

Europejska Komisja Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej (ang. European Commission Accounting and Financial Reporting Links)

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (ang. European Financial Reporting Advisory Group) (EFRAG)

Europejska Federacja Księgowych i Audytorów sektora MŚP (ang. European Federation of Accountants and Auditors for SMEs)

Europejskie Stowarzyszenie/Zrzeszenie Księgowych (ang. Federation of European Accountants) (FEE)

European Group of International Accounting Networks & Associations

Instytucja Biegłych Księgowych z Karaibów (eng. Institute of Chartered Accountants of the Caribbean)

Południowo-Azjatyckie Zrzeszenie Księgowych (ang. South Asian Federation of Accountants) (SAFA)

IRS