International Poland

Tax alert 03/2024

 

Szanowni Państwo, 

wracamy z serią Alertów Podatkowych! Zapraszamy do lektury najnowszych newsów ze świata podatków.

 

Nowa wersja druku zeznania CIT-8 dostępna!

Ministerstwo Finansów właśnie udostępniło gotowy druk zeznania CIT-8 w wersji 33.

Co warto wiedzieć?
→ Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub reprezentujesz firmę, CIT-8 to formularz, który pozwala zgłosić wysokość osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.
→ Oprócz CIT-8, Ministerstwo udostępniło również inne formularze, takie jak CIT-8AB, CIT-8E, CIT-8FR i CIT-D.
→ Zgodnie z informacją od Ministerstwa Finansów, formularze CIT należy złożyć do końca trzeciego miesiąca 2024 roku, który przypada w niedzielę, dlatego •ostateczny termin na złożenie druków to 2 kwietnia 2024 roku.
→ Składanie zeznań CIT-8 odbywa się elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje CIT. Pamiętaj, zeznanie można złożyć wyłącznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zapoznaj się z formularzami na stronie rządowej platformy e-Deklaracje CIT
➡️ podatki.gov.pl

________________________________________________________________________________ 

Zbliża się termin raportowania spółek z sektora nieruchomości.

Termin złożenia informacji dla większości podmiotów upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej. W roku 2024, wyjątkowo, ze względu na przypadające pod koniec miesiąca święta Wielkanocne – termin ten przypada na 2 kwietnia.

Kto musi raportować?
 Spółki nieruchomościowe: informacja o podmiotach posiadających udziały.
 Wspólnicy spółek nieruchomościowych: informacja o liczbie posiadanych udziałów, jeśli posiadają co najmniej 5% udziałów.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów – wspólnicy spółek nieruchomościowych, którzy korzystają ze zwolnienia z CIT: takich jak fundacje rodzinne, otwarte fundusze inwestycyjne czy zagraniczne instytucje inwestycyjne, nie są zobowiązani do składania raportów. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 wprowadza globalny minimalny poziom opodatkowania dla międzynarodowych i krajowych grup przedsiębiorstw.
Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

→ Walka z erozją podstawy opodatkowania – dyrektywa ma na celu przeciwdziałanie konkurencji podatkowej, eliminując tzw. “race to the bottom”.
→ Nowe rozwiązania – W ramach działań OECD identyfikowano kluczowe problemy, które skłoniły do stworzenia dyrektywy, obejmujące minimalny globalny poziom efektywnego opodatkowania.
→ Polska implementacja – polski rząd pracuje nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym, uwzględniającym przepisy dyrektywy.

🗓️ Terminy wprowadzenia: Projekt ustawy planowany jest na trzeci kwartał 2024 r., a przepisy o krajowym podatku wyrównawczym mogą zacząć obowiązywać od stycznia 2025 r. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Już za nami konsultacje organizowane przez Ministerstwo Finansów w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur.

Podsumujmy najważniejsze informacje, które przekazało MF:
 Termin wejścia KSeF zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja. Ma on być jednolity dla wszystkich podatników VAT.
 Aby uwzględnić fakturę w kosztach podatkowych, będzie ona musiała być wystawiona w KSeF.
 Projekty aktów prawnych mają ukazać się w kwietniu.
 Kary i obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach, także dla MPP mają zostać opóźnione.
Przesunięty ma zostać również terminu dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej.

Ministerstwo zapewniało również, że planuje szereg działań wspierających przedsiębiorców we wdrożeniu KSeF. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Nowy limit w kasowym PIT 

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o zwiększeniu limitu kasowego PIT do kwoty 250 tysięcy euro. Pierwotnie resort finansów zakładał proponowany sposób rozliczenia przedsiębiorcom o przychodach nieprzekraczających 500 tysięcy złotych oraz rozpoczynającym prowadzenie działalności. 

Zgodnie z projektem kasowego PIT przedsiębiorcy będą płacić podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. W założeniu kasowy PIT ma być dobrowolny. 

Obecnie rozliczając PIT stosuje się memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dla przedsiębiorcy przychód powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. W konsekwencji przedsiębiorca musi zapłacić podatek od dochodu, którego jeszcze faktycznie nie otrzymał. 

Również przy ustalania kosztów uzyskania przychodów stosuje się memoriałowy sposób. Memoriałowe rozliczanie kosztów uzyskania przychodów umożliwia podatnikom, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały jeszcze zapłacone. 

„Memoriałowa zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest szczególnie uciążliwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. Negatywnie wpływa na ich płynność finansową i w efekcie, na możliwość konkurowania z większymi firmami” – w ten sposób Ministerstwo Finansów uzasadnia projekt, który ma być przyjęty przez rząd w II kwartale 2024 roku.

___________________________________________________________________________________________________ 

Masz pytania? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami: 

Patryk Steidten
Associate Partner, Departament prawno-podatkowy
📞 +48 572 774 158
📧 patryk.steidten@uhy-pl.com 

Edyta Krzywańska
Associate Partner, Doradca podatkowy, Departament prawno-podatkowy 
📞 +48 503 344 029 
📧 edyta.krzywanska@uhy-pl.com 

Michał Serafin
Partner, Departament cen transferowych
📞 +48 795 142 680
📧 michal.serafin@uhy-pl.com