International Poland

O nas

Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości oraz szkoleń. Początki naszej działalności sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych. Grupa Kapitałowa UHY ECA przeprowadziła badania audytorskie szeregu podmiotów, jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych czy towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Nasi eksperci doradztwa podatkowego z sukcesem reprezentują interesy klientów, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiadamy kompetencje w zakresie niemieckiego prawa bilansowego (HGB). Zapewniliśmy obsługę wielu transakcji kapitałowych i debiutów giełdowych. Współpracowaliśmy z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami, funduszami i inwestorami.

Wysokie kompetencje Grupy UHY ECA potwierdzają pozycje w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych rankingów firm audytorskich i doradztwa podatkowego. Grupa UHY ECA cieszy się uznaniem klientów, a także mediów, którym zapewniamy opinie eksperckie.

Źródłem naszego sukcesu jest dobrze dobrany zespół pracowników, których profesjonalizm i doświadczenie pozwalają na powierzenie nam prowadzenia swoich spraw z pełnym zaufaniem do rezultatów naszej pracy.

Eksperci UHY ECA Sp. z o.o. wspomagają Klientów w rozwiązywaniu problemów podatkowych oraz świadczą na ich rzecz usługi w zakresie audytu, księgowości oraz szkoleń. Staramy się wykorzystywać najlepsze ze zdobytych doświadczeń, łącząc wysoki standard usług i profesjonalizm z niezależnością. Nasze stosunki z Klientami opieramy zawsze na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu.

UHY ECA jest członkiem powstałej w 1986 roku globalnej sieci UHY z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Sieć zrzesza firmy świadczące usługi audytorskie, księgowe, doradztwa podatkowego i biznesowego na całym świecie i według kryterium przychodów jest 16-tą największą siecią globalną. Obecnie UHY posiada biura w 320 głównych centrach biznesowych i dysponuje zasobem 8 145 specjalistów na całym świecie oraz obejmuje swym zasięgiem ponad 95 państw.

UHY ECA Sp. z o.o. jest Firmą Partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od kilku lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje programy Firm Partnerskich GPW dla MSP oraz Giełdowych Firm Partnerskich – Liderów Rynku Pierwotnego. Programy te zostały uruchomione, by ułatwić spółkom znalezienie odpowiednich partnerów, którzy wspomogą te firmy w drodze na Giełdę. UHY ECA zostało zaproszone do tej prestiżowej współpracy z uwagi na doświadczenie w kontaktach ze spółkami giełdowymi m.in. jako audytor sprawozdań finansowych spółek zainteresowania publicznego. UHY ECA jest firmą członkowską Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

       


 

UHY ECA Sp. z o.o. (“Firma”) jest członkiem Urbach Hacker Young International Limited, brytyjskiej spółki UHY – międzynarodowej sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych. UHY jest nazwą firmową sieci UHY International. Usługi tutaj opisane są świadczone przez Firmę, a nie przez UHY lub inną firmę członkowską sieci UHY. Ani UHY, ani żaden z członków sieci UHY nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone przez inne firmy członkowskie.