International Poland

Nowy limit w kasowym PIT

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o zwiększeniu limitu kasowego PIT do kwoty 250 tysięcy euro. Pierwotnie resort finansów zakładał proponowany sposób rozliczenia przedsiębiorcom o przychodach nieprzekraczających 500 tysięcy złotych oraz rozpoczynającym prowadzenie działalności.

Zgodnie z projektem kasowego PIT przedsiębiorcy będą płacić podatek dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. W założeniu kasowy PIT ma być dobrowolny.

Obecnie rozliczając PIT stosuje się memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dla przedsiębiorcy przychód powstaje w dacie wystawienia faktury, wykonania usługi lub wydania towaru, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzymał należną mu zapłatę. W konsekwencji przedsiębiorca musi zapłacić podatek od dochodu, którego jeszcze faktycznie nie otrzymał.

Również przy ustalania kosztów uzyskania przychodów stosuje się memoriałowy sposób. Memoriałowe rozliczanie kosztów uzyskania przychodów umożliwia podatnikom, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały jeszcze zapłacone.

„Memoriałowa zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest szczególnie uciążliwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. Negatywnie wpływa na ich płynność finansową i w efekcie, na możliwość konkurowania z większymi firmami” – w ten sposób Ministerstwo Finansów uzasadnia projekt, który ma być przyjęty przez rząd w II kwartale 2024 roku.

Artur Wróblewski
Konsultant – Dział Doradztwa Prawno-Podatkowego