International Poland

Doradztwo giełdowe

UHY ECA Sp. z o.o. jest Firmą Partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od kilku lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje programy Firm Partnerskich GPW dla MSP oraz Giełdowych Firm Partnerskich – Liderów Rynku Pierwotnego. Programy te zostały uruchomione, by ułatwić spółkom znalezienie odpowiednich partnerów, którzy wspomogą te firmy w drodze na Giełdę.

UHY ECA zostało zaproszone do tej prestiżowej współpracy w ramach Programów z uwagi na doświadczenie w kontaktach ze spółkami giełdowymi m.in. jako audytor sprawozdań finansowych spółek zainteresowania publicznego.

Nasze usługi w ramach IPO obejmują nie tylko przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego, ale także doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych na warunki MSSF, przygotowanie szablonów prezentacji danych finansowych w prospekcie, sporządzenie historycznej informacji finansowej oraz prognoz.

Aby zapewnić sukces naszym Klientom, współpracujemy z renomowanymi biurami maklerskimi, kancelariami prawnymi, doradcami finansowymi i firmami specjalizującymi się w public relations.