International Poland

dr Roman Seredyński

Group Managing Partner
Biegły rewident (nr:  10395), MBA

Doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA.

Autor  licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości między innymi:

  • “Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości”
  • “Komentarz do Ustawy o Rachunkowości
  • „Operacje gospodarcze  w praktyce księgowej” wydanie III uaktualnione”
  • „Operacje gospodarcze  w praktyce księgowej” wydanie II
  • „Operacje gospodarcze  w praktyce księgowej”
  • “Niefinansowe Aktywa Trwałe”
  • „Rachunkowość zabezpieczeń”
  • „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”