International Poland

Zespół

Anna Narkiewicz

21.02.2022

Director of the Audit Department Certified Auditor (no.: 13479) A graduate of the University of Economics in Wrocław. She gained professional experience in a…

Anna Narkiewicz

21.02.2022

Dyrektor Departamentu Audytu Biegły Rewident (nr wpisu 13479) Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie była odpowiedzialna przede…

Anna Salus-Kubiak

29.10.2021

Biegły Rewident (nr wpisu 13826) Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Biznes Międzynarodowy oraz Uniwersytetu Paderborn na kierunku Handel Międzynarodowy. Otrzymała ACCA Diploma…

Aneta Świerze

23.04.2021

Accounting Team Manager A graduate of the University of Economics in Katowice in the field of accounting and financial audit. She has several years…

Hanna Staroń

15.04.2021

Manager Certified auditor (no.: 13772) A graduate of the University of Economics in Poznań at the Faculty of Management. She gained her professional experience…

Hanna Staroń

15.04.2021

Manager Biegły Rewident (nr wpisu: 13772) Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie odpowiadała…

Agata Dominas

15.04.2021

Associate partner A graduate of the University of Economics in Wrocław at the Faculty of Management, IT and Finance. She has gained experience in…

Katarzyna Gawłowska

05.02.2021

Manager A graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow. She gained her professional experience in an international…

Patryk Steidten

03.02.2021

Associate Partner A graduate of the Silesian University of Technology at the Faculty of Organization and Management. He started his professional career in an…

Agata Dominas

29.01.2021

Associate partner Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych firmach świadczących usługi z zakresu księgowości oraz…