International Poland

Hanna Staroń

Manager
Biegły Rewident (nr wpisu: 13772)

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, zleceń typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.