International Poland

Publikacje

TAX ALERT 6/2022

26.09.2022

Zmiany likwidujące obowiązek dokumentacyjny dla transakcji pośrednich rajowych. Kompetencje organu podatkowego dotyczące zawężania definicji działalności B+R. Stanowisko NSA w sprawie odliczenia czasu nieobecności pracownika…

TAX ALERT 5/2022

01.09.2022

Zaliczki na poczet dywidendy przy estońskim CIT. Ustalenie wartości transakcji w cenach transferowych w przypadku umów pożyczek. Nowe terminy dotyczące złożenia oświadczenia WH-OSC. Wyrok…

Audit Alert 02/2022

05.08.2022

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 “Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” 

TAX ALERT 4/2022

02.08.2022

Opłaty za dzierżawę od wspólnika a ukryty zysk w Estońskim CIT. Wydłużenie terminów w cenach transferowych za 2021 rok. Projekt nowelizacji przepisów o Estońskim…

PAYROLL ALERT 01/2022

28.06.2022

PIT 12 PROCENT ZAMIAST 17 PROCENT LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ ZLIKWIDOWANIE KONIECZNOŚCI NALICZANIA WYNAGRODZENIA 2 KROTNIE TZW. „ODROCZONA ZALICZKA” KWOTA WOLNA BEZ ZMIAN,…

TAX ALERT 3/2022

27.06.2022

Przełomowa interpretacja dotycząca estońskiego CIT. Nowe terminy na złożenie informacji o cenach transferowych za 2021 rok. Nowelizacja ustawy wprowadzającej tzw. #NiskiePodatki. Nowe podejście organów…

„Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce jest nadal niższa niż średnia europejska…”

01.06.2022

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce jest nadal niższa niż średnia europejska, choć widoczna jest obawa o przyszłe podwyżki podatków, które miałyby…

Sprawozdanie z przejrzystości za 2021 rok

29.04.2022

Sprawozdanie z przejrzystości za 2021 rok

Sprawozdanie z przejrzystości

29.04.2022

Sprawozdanie z przejrzystości-za-2021-rok

29.04.2022