International Poland

Publikacje

TAX ALERT 09/2021

26.04.2021

Stosowane sankcje za błędy w rozliczeniu. Znaczenie wyroku TSUE dla bieżących rozliczeń podatników. Rozliczenia podatników, którym wymierzono dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT.

TAX ALERT 08/2021

22.04.2021

Szczególne uregulowania dotyczące odliczenia straty za 2020 r. Estoński CIT – zmiany zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów. Zapomoga dla chorych na COVID-19 bez PIT. Koszty…

PAYROLL ALERT 01/2021

21.04.2021

Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenie zdrowotne dzieci kończących naukę. Nowe obowiązki w ZUS dla płatników od 16 maja 2021 r. Wolne za święto przypadające w…

TAX ALERT 07/2021

01.04.2021

Projekt rozporządzenia zmieniającego JPK_VAT z deklaracją. Przedłużenie terminu sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 r. Orzeczenie TSUE – prawo do korekty VAT na fakturze. Podatek…

Wartości kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w okresie pandemii Covid-19

29.03.2021

Wartość udzielanych kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce spadła o 3%

TAX ALERT 06/2021

25.03.2021

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

TAX ALERT 05/2021

11.03.2021

Przedłużenie terminu rozliczenia podatku CIT. Interpretacja ogólna dotycząca rozliczenia leasingu. Interpretacja ogólna dotycząca cesji wierzytelności w ramach umowy faktoringu. Przełomowe orzeczenie NSA w sprawie…

TAX ALERT 04/2021

24.02.2021

Interpretacja ogólna dotycząca kart paliwowych. Przesunięcie terminu na złożenie zeznania CIT za 2020 r. Prekonsultacje w sprawie SLIM VAT 2. Przełomowe orzeczenie NSA w…

TAX ALERT 03/2021

17.02.2021

Wyrok NSA w sprawie raportowania schematów podatkowych (MDR). Nowe terminy wpłat zaliczek na PIT dla branż szczególnie dotkniętych pandemią. Ujęcie straty przy daninie solidarnościowej….

TAX ALERT 02/2021

28.01.2021

Konsultacje i projekt objaśnień do SLIM VAT. Harmonogram ponownego raportowania schematów zagranicznych (MDR). Wyjaśnienia MF w zakresie roku obrotowego spółki komandytowej w związku z…