International Poland

Publikacje

Wartości kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w okresie pandemii Covid-19

29.03.2021

Wartość udzielanych kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce spadła o 3%

TAX ALERT 06/2021

25.03.2021

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

TAX ALERT 05/2021

11.03.2021

Przedłużenie terminu rozliczenia podatku CIT. Interpretacja ogólna dotycząca rozliczenia leasingu. Interpretacja ogólna dotycząca cesji wierzytelności w ramach umowy faktoringu. Przełomowe orzeczenie NSA w sprawie…

TAX ALERT 04/2021

24.02.2021

Interpretacja ogólna dotycząca kart paliwowych. Przesunięcie terminu na złożenie zeznania CIT za 2020 r. Prekonsultacje w sprawie SLIM VAT 2. Przełomowe orzeczenie NSA w…

TAX ALERT 03/2021

17.02.2021

Wyrok NSA w sprawie raportowania schematów podatkowych (MDR). Nowe terminy wpłat zaliczek na PIT dla branż szczególnie dotkniętych pandemią. Ujęcie straty przy daninie solidarnościowej….

TAX ALERT 02/2021

28.01.2021

Konsultacje i projekt objaśnień do SLIM VAT. Harmonogram ponownego raportowania schematów zagranicznych (MDR). Wyjaśnienia MF w zakresie roku obrotowego spółki komandytowej w związku z…

Obniżki podatków w usługach turystycznych wymuszone przez Covid-19

25.01.2021

Obniżki podatków wymuszone przez pandemię Covid-19 spowodowały, że podatki w usługach turystycznych

TAX ALERT 01/2021

14.01.2021

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych. Wzory formularzy dotyczących estońskiego CIT, prace nad nowymi przepisami w podatku u źródła (WHT), objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące…

Odpowiedź na zapytanie Polskiej Izby Biegłych Ridentów

05.01.2021

Wpływ odroczenia opodatkowania CIT w spółce komandytowej na zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego

Alert Covidowy cz. IV

22.12.2020

COVID- 19 a Sprawozdanie Finansowe 2020 – rekomendacja Komitetu Standardów Rachunkowości