International Poland

Doradztwo prawne i doradztwo podatkowe

DORADZTWO PRAWNE

Świadczymy usługi doradztwa prawnego przede wszystkim w następującym zakresie:

 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne i gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Sukcesji biznesu i obsługi firm rodzinnych

W zakres świadczonych przez nas usług doradztwa podatkowego wchodzą przede wszystkim:

 • Tworzenie nowych podmiotów dla Klientów polskich i zagranicznych
 • Obsługa korporacyjna spółek
 • Wynagradzanie członków zarządu
 • Umowy wspólników
 • Finansowanie działalności
 • Sukcesja  biznesu i obsługa firm rodzinnych
 • Bieżące doradztwo prawne
 • Restrukturyzacje
 • Doradztwo transakcyjne
 • Likwidacje działalności

 

DORADZTWO PODATKOWE

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w obrębie:

 • podatku od towarów i usług,
 • podatków dochodowych,
 • międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • cen transferowych,
 • podatku akcyzowego,
 • prawa celnego.

W zakres świadczonych przez nas usług doradztwa podatkowego wchodzą przede wszystkim:

 • Bieżące doradztwo podatkowe
 • Przeglądy podatkowe
 • Obsługa postępowań podatkowych i sądowych
 • Doradztwo w zakresie problematyki cen transferowych

Doradzając, przedstawiamy precyzyjne i praktyczne rozwiązania problemów podatkowych. Prowadzimy również postępowania podatkowe i sądowe w imieniu naszych Klientów.

Doradzamy Spółkom działającym w różnych branżach, spółkom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz Spółkom z udziałem kapitału zagranicznego. Znamy meandry polskiego prawa podatkowego, a dzięki znajomości biznesu naszych Klientów jesteśmy w stanie zaproponować im nie tylko rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również rozwiązania zmierzające do bezpiecznego zwiększenia efektywności rozliczeń podatkowych.