International Poland

Eksperci UHY ECA w mediach

Zachęcamy do lektury artykułów oraz komentarzy ekspertów Grupy UHY ECA.

Dziennik Rzeczpospolita rok 2019

19.11.2019 “Korekta pomyłki w dokumentach sprawozdawczych niemożliwa po zatwierdzeniu sprawozdania”Anna Sikorska
29.10.2019 “Za audyt trzeba będzie płacić jeszcze więcej”Dominik Biel
01.10.2019 “Zmiana polityki rachunkowości firmy”Patryk Steidten
17.09.2019 “Subpartycypacja – skutki podatkowe”Arkadiusz Juzwa
11.09.2019 “MSR 19: Krótkoterminowe rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze”Anna Matlok
31.07.2019 “Podatek u źródła: jakie transakcje obejmuje”Michał Pieróg
24.07.2019 “Informacje niefinansowe – oświadczenie spółki” – Natalia Łukasik
24.07.2019 “Leasing samochodu osobowego” Anna Matlok
10.07.2019 “Zakończenie roku obrotowego – absolutorium dla zarządu spółki”Karolina Tobolska-Grela
03.07.2019 “Czy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu?”Magdalena Krysztofiak
19.06.2019 “Zmiany w raportowaniu Country-By-Country”Katarzyna Gawłowska, Maciej Kurlit
19.06.2019 “Cudzoziemcy podpisują sprawozdania elektroniczne”Łukasz Koziński
12.06.2019 “Rozliczanie i księgowanie wynagrodzenia pracownika należącego do PPK”Weronika Król
05.06.2019 “Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z ZFŚS – jak ujmować w księgach”Weronika Król
29.05.2019 “Jak księgować potrącenia zajęcia komorniczego pracownika”  – Weronika Król
22.05.2019 “Co z zaliczką na dywidendę, gdy nie wystąpił zysk”dr Karolina Tobolska-Grela
15.05.2019 “Strata z poprzednich lat a zwolnienie w CIT”Maciej Kurlit
15.05.2019 “Zmiany w sprawozdaniu finansowym są możliwe do jego zatwierdzenia”Patryk Steidten
27.03.2019 “Do końca marca e-sprawozdanie finansowe może podpisać tylko księgowy”dr Roman Seredyński
26.03.2019 “E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. – pierwsze nie musi być ostateczne”Dominik Biel

Parkiet Gazeta Giełdy 2019

07.07.2019 “Przepisy o biegłych rewidentach znów budzą gorące emocje”Patryk Steidten
14.05.2019 “Spółki z WIG20 zapłaciły audytorom ponad 60 mln zł”Dominik Biel

PortalFK.pl

28.11.2019 “Czy WIS pomoże w ustaleniu, czy sprzedawane towary objęte są obowiązkowym split payment” Arkadiusz Juzwa
26.11.2019 “Zapłata kwoty wynikającej z faktury pro forma – sprawdź, co z MPP”Arkadiusz Juzwa
01.10.2019 “Wynagrodzenie za usługi pośrednictwa handlowego – czy uwzględniać w limicie wypłat dla celów WHT”Arkadiusz Juzwa
06.09.2019 “Ulga w PIT dla młodych – sprawdź, co z 50% kosztami uzyskania z praw autorskich”Arkadiusz Juzwa
19.08.2019 “Poznaj skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce komandytowej przez komandytariusza”Arkadiusz Juzwa
09.07.2019 “Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowej” Arkadiusz Juzwa
03.07.2019 “Upewnij się, że licencje refakturowane przez spółkę powiązaną zaliczysz w całości do kosztów”Arkadiusz Juzwa
17.06.2019 “Usługi w zakresie kształcenia świadczone przez stowarzyszenia”Arkadiusz Juzwa
13.06.2019 “Najnowszy wyrok TSUE dotyczący leasingu zwrotnego”  –Arkadiusz Juzwa

Dziennik Rzeczpospolita rok 2018

30.10.2018 “Rosnące znaczenie audytu”Dominik Biel, komentarz dla Rzeczpospolitej
17.10.2018 “Split payment, podzielona płatność – jak księgować”Anna Ławniczak
09.05.2018 “Jak dostosować księgi rachunkowe do MSSF 9”Weronika Król
09.05.2018 “Kasa nie musi być obowiązkowa, gdy klient nie płaci gotówką”Michał Pieróg
18.04.2018 “Wiadomo, jak aktualizować dokumentację podatkową” Liliana Chalcarz
21.03.2018 “Jaka dywidenda w innowacyjnej firmie” Marta Putek
21.02.2018 “Czy opinia audytora to koszt kwalifikowany”Weronika Król
08.02.2018 “Koszt wytworzenia sprzedanych gier komputerowych”Marta Gronos
24.01.2018 “Nabycie udziałów w spółce zależnej”Maciej Chwalisz
17.01.2018 “Zaliczka na środek trwały”Weronika Król

Dziennik Rzeczpospolita rok 2017

15.11.2017 “Faktura VAT RR”Maciej Chwalisz
08.11.2017 “Cienka kapitalizacja oznacza brak odsetek w kosztach”Marta Putek
18.10.2017 “Rezerwy na naprawy gwarancyjne”Ewelina Hirsz
04.10.2017 “Incoterms a rozliczenie podatku od towarów i usług”Arkadiusz Juzwa
27.09.2017 “Wybór firmy audytorskiej po nowelizacji ustaw”Dominik Biel
20.09.2017 “Pożyczka zaciągnięta w walucie”Anna Sikorska
13.09.2017 “Jak prezentować inwestycję przeznaczoną na sprzedaż”Dominik Biel
28.06.2017 “Różnice kursowe i cło wpływają na wartość środka trwałego w budowie”Natalia Łukasik
21.06.2017 “Kiedy tworzyć rezerwy na niewykorzystane urlopy”Marta Putek
21.06.2017 “Dywidenda do wypłaty pomniejszona o PIT”Ewelina Hirsz
07.06.2017 “Jak zmieni się zakres usług biegłego rewidenta”Paweł Mróz
24.05.2017 “Akta osobowe muszą mieć postać papierową” – Magdalena Rogosz-Dawid
24.05.2017 “Jak ująć w księgach niedobory gotówki” – Katarzyna Balik
29.03.2017 “Czy spółka z NewConnect musi raportować dane niefinansowe” – Marta Putek
15.03.2017 “Zmieniły się zasady tworzenia funduszu, ale nie jego ewidencja” – Hanna Staroń
02.03.2017 “Jak ująć w księgach przyjęcie uproszczenia dotyczącego leasingu”Anna Ławniczak
15.02.2017 “Czy produkcji w toku można nie wyceniać?”Anna Ceglarek
08.02.2017 “Jak poprawić błąd ujawniony w sprawozdaniu za 2015 r.”Hanna Staroń
18.01.2017 “Rabat nie musi być pieniężny”Marta Putek
11.01.2017 “Jak amortyzować po modernizacji”Anna Ławniczak
11.01.2017 “Inwentaryzacja do 15 stycznia”Anna Ceglarek
04.01.2017 “Jak rozliczyć dotację na zakup środka trwałego”Marta Gronos

Aktualności księgowe 

Maj 2018 “Nowa preferencyjna 8,5% stawka CIT już na horyzoncie”Arkadiusz Juzwa
Maj 2018 “Znowelizowana ulga na działalność badawczo-rozwojową ogranicza katalog niektórych kosztów kwalifikowanych”Arkadiusz Juzwa
Lipiec 2017 “Nabycie biletów lotniczych a obowiązek podatkowy” – Arkadiusz Juzwa
Maj 2017 “Dowód księgowy” Arkadiusz Juzwa
Kwiecień 2017 “Konsorcjum i protokół odbioru robót budowlanych – aspekt podatkowy”Arkadiusz Juzwa
Styczeń 2017 “Spółka objęta 15% podatkiem pozwala zaoszczędzić przy niskim dochodzie”Arkadiusz Juzwa
Październik 2016 “Spółka zagraniczna nie musi informować o roku podatkowym” Arkadiusz Juzwa
Czerwiec 2016 “Nagroda dziecka jest opodatkowana” i “Aport generuje przychód w podatku dochodowym”Arkadiusz Juzwa
Kwiecień 2016 “Licencje komputerowe są objęte podatkiem u źródła”Arkadiusz Juzwa
Marzec 2016 “Opodatkowanie usług doradczych podatkiem u źródła”Arkadiusz Juzwa 
Luty 2016 “Umowa licencyjna na znak towarowy”Arkadiusz Juzwa
Styczeń 2016 “Cena sprzedaży auta służbowego a jego wartość rynkowa”Arkadiusz Juzwa
Grudzień 2015 “Dowóz pracownika do spółki a podwyższone koszty uzyskania przychodów” Arkadiusz Juzwa
Listopad 2015 “Opodatkowanie pożyczek udzielanych przez polskie firmy podmiotom zagranicznym” Arkadiusz Juzwa
Listopad 2015 “Dowóz pracownika do spółki a podwyższone koszty uzyskania przychodów”Arkadiusz Juzwa
Wrzesień 2015 “Zaliczki na PIT od świadczeń niepodlegających opodatkowaniu”Arkadiusz Juzwa
Lipiec 2015 “Unikanie podwójnego opodatkowania”Arkadiusz Juzwa

Harvard Business Review Polska

Luty 2016 “Ekspansja zagraniczna nie gwarantuje wzrostu”dr Krystian Barłożewski

Dziennik Rzeczpospolita rok 2016

28.12.2016 “W jaki sposób ująć reklamację w księgach rachunkowych”Hanna Staroń
21.12.2016 “Kto wybiera biegłego, gdy prezes zarządu jest jedynym udziałowcem”Dominik Biel
30.11.2016 “Dla środków trwałych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych”Marta Putek
16.11.2016 “Można ustalić termin spisu dogodny dla firmy”Katarzyna Szaruga
02.11.2016 “Jak księgować i prezentować faktoring”Anna Ławniczak
02.11.2016 “Czy zatrzymana kaucja jest częścią wynagrodzenia wykonawcy” – Arkadiusz Juzwa
26.10.2016 “Wsparcie od wspólnika z niższym PCC”Marta Putek
19.10.2016 “Kiedy tworzymy odpisy aktualizujące należności?”Marta Gronos
12.10.2016 “Jak ująć w księgach przejęcie spółki”Hanna Staroń
29.06.2016 “Szkolenie pracowników nie zwiększa wartości oprogramowania komputerowego”Dorota Majewska
15.06.2016 “Poprawki w sprawozdaniu są możliwe do momentu jego zatwierdzenia”Patryk Steidten
01.06.2016 “W jaki sposób ująć nabycie i umorzenie akcji własnych”Dominik Biel
11.05.2016 “Gdy na miejscu likwidowanego środka trwałego powstaje nowy” Marta Gronos
27.04.2016 “Jak wykazać wydatki na odzież roboczą w księgach rachunkowych”Patryk Steidten
20.04.2016 “Tylko sąd wykluczy wspólnika działającego na szkodę spółki”Dorota Majewska
20.04.2016 “Odpisy aktualizujące wartość zapasów ustala się przynajmniej raz w roku”Magdalena Krysztofiak
13.04.2016 “Zasady zwrotu za okulary powinny być opisane w regulaminie”Dorota Majewska
16.03.2016 “Jakie operacje ujmie w księgach rachunkowych nabywca wierzytelności”Dorota Majewska
02.03.2016 “Czasem warto obniżyć stawkę”Radosław Hyla
24.02.2016 “Ujęcie skutków kradzieży w księgach”Marta Gronos
24.02.2016 “Od czego zależy wycena nabytych akcji”Katarzyna Szaruga
10.02.2016 “Decyduje okres czerpania korzyści z wartości firmy”Dominik Biel
03.02.2016 “Hala na wynajem to nie środek trwały”Dorota Majewska
27.01.2016 “Uproszczenia także dla badanych spółek”Dominik Biel
20.01.2016 “Zatwierdzenie sprawozdania wyklucza jego korektę” – Anna Ceglarek
20.01.2016 “Objęcie udziałów w zamian za aport”Anna Kaczmarek
13.01.2016 “Gdy firma sama buduje środek trwały”Patryk Steidten

Publikacje 2015

30.12.2015 “Roczna korekta VAT w księgach”Radosław Hyla
23.12.2015 “Jak księgować świąteczne premie”Dorota Majewska
16.12.2015 “Koszty na przełomie roku”Marta Gronos
02.12.2015 “Są dwie metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych”Anna Ceglarek
25.11.2015 “Gdy maszyna przestaje być potrzebna w procesie produkcji”Magdalena Krysztofiak
18.11.2015 “Jak wykazać sprzedaż przecenionych towarów”Arkadiusz Radecki
04.11.2015 “Czy trzeba weryfikować stawki amortyzacji na dzień bilansowy”Dominik Biel
04.11.2015 “W jaki sposób prowadzić księgi oddziału”Patryk Steidten
21.10.2015 “Jak ująć faktoring w cash flow”Katarzyna Szaruga
21.10.2015 “Kasa zapomogowa ma odrębne księgi”Magdalena Zyskowska
14.10.2015 “Czy trzeba zawiadomić biegłego o terminie spisu” Anna Ceglarek
07.10.2015 “Serwis klimatyzacji to nie ulepszenie”– Arkadiusz Radecki
07.10.2015 “Gdy spis ujawni środek trwały” – Patryk Steidten
23.09.2015 “Przeterminowane zobowiązania – czy naliczać odsetki?” – Anna Ceglarek
09.09.2015 “Trzeba ocenić szanse przed sądem”Anna Ceglarek
02.09.2015 “Jak księgować VAT od paliwa”Radosław Hyla
26.08.2015 „Różnice kursowe także przy kompensacie”Magdalena Zyskowska
12.08.2015 “Dopłaty wymagają podjęcia uchwały” – Magdalena Krysztofiak
12.08.2015 „Spóźnioną wypłatę trudniej księgować”Radosław Hyla
29.07.2015 “Stawki z CIT zafałszują wynik finansowy”Dominik Biel
15.07.2015 “Umowy bilateralne. Jaki podatek od dochodów zakładu”Arkadiusz Juzwa
15.07.2015 “Telefon służbowy, ale rozmowy prywatne”Arkadiusz Radecki
01.07.2015 “Kiedy tworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne”Miranda Szolc
17.06.2015 “Gdy dłużnik nie zapłaci faktury”Radosław Hyla
17.06.2015 “Dotację trzeba rozliczać w czasie”Anna Ceglarek
10.06.2015 “W obiegu gospodarczym może funkcjonować tylko jedna wersja sprawozdania”Dominik Biel
10.06.2015 “Jak ujmować prace rozwojowe?”Patryk Steidten
03.06.2015 “Akredytywa jest dobra dla obu stron”Magdalena Zyskowska
03.06.2015 “Jak wyceniać należności”Magdalena Krysztofiak
27.05.2015 “Modernizację trzeba amortyzować”Arkadiusz Radecki
20.05.2015 “Jak ujmować daninę od gruntów?”Radosław Hyla
13.05.2015 “Dawne błędy trzeba poprawić”Dominik Biel
06.05.2015 “Jak wycenić nabyte akcje?”Patryk Steidten
29.04.2015 “Leasingowana maszyna powiększy aktywa”Magdalena Rogosz
22.04.2015 “Prace rozwojowe – w jaki sposób księgować nakłady”Miranda Szolc
22.04.2015 “Skup akcji tylko wyjątkowo”Katarzyna Szaruga
15.04.2015 “Jaki podatek i formalności przy wypłacie dywidendy”Magdalena Krysztofiak
15.04.2015 “Weksel in blanco wykazuje się w zobowiązaniach warunkowych” Magdalena Zyskowska
08.04.2015 “Rozliczanie produkcji bez piątek? To wyzwanie”Anna Paryzek

Poniżej prezentujemy archiwalne publikacje na łamach Nowych Standardów Sprawozdawczości.

Artykuły 2012

Nr 74/2912 – “MSSF 7 – kolejne zmiany” – Piotr Ligorowski
Nr 75/2012 – “Zastosowanie MMSF po raz pierwszy” – Marcin Krupa
Nr 77/2012 – “Regulacje MSSF oczekujące na akceptację UE” – Marcin Krupa

Artykuły 2011

Nr 64/2011 – “Gdzie powinniśmy odnieść różnicę pomiędzy wartością księgową przekazanych akcji własnych a ich wartością godziwą” – Agnieszka Talik
Nr 65/2011 – “Obowiązek wydzielania wbudowanych instrumentow pochodnych” – Piotr Woźniak
Nr 66/2011 – “Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” – Anna Stawowy
Nr 68/2011 – “Najważniejsze zmiany w MSR 1” – Marcin Krupa
Nr 70/2011 – “Jak przekształcić rachunek przepływów pieniężnych na zgodny MSSF” – Katarzyna Szaruga
Nr 72/2011 – ” Połączone i wydzielone sprawozdania” – Andrzej Kulczak

Artykuły 2010

Nr 49/2010 – Julia Siewierska
Nr 51/2010 – Piotr Kęska
Nr 53/2010 – Anna Stawowy
Nr 58/2010 – Andrzej Kulczak

Artykuły 2009

Audytorzy na rozdrożach – R. Seredyński
Nr 40/2009 – M. Krupa
Nr 41/2009 – J. Siewierska
Nr 42/2009 – P. Woźniak
Nr 44/2009 – M. Krupa
Nr 45/2009 – B. Paszkowska
Nr 48/2009 – A. Szostek

Artykuły 2008

Nr 35/2008 – A. Lenarcik

Winieta ND 320x200