International Poland

Eksperci UHY ECA w mediach

2023 r.

 

Kapitał obcy w finansowaniu przedsiębiorstwa

05.07.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Agnieszka Bejzen

Do podstawowych form zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa należy kredyt bankowy, leasing i faktoring. Wybór odpowiedniego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Korekta nieprawidłowo ujętego aportu wykazanego w zatwierdzonym sprawozdaniu

21.06.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Klaudia Pakuła

Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, koryguje...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kiedy zawrzeć umowę na badanie sprawozdań finansowych

31.05.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Karolina Karcz

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, badanie sprawozdania finansowego staje się nie tylko narzędziem zwiększającym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej

26.05.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Anita Grabiniak

Dyrektorzy wykonawczy posiadają te same obowiązki, które spoczywają na zarządzie w spółce kapitałowej, a dyrektorzy niewykonawczy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw

24.05.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Aneta Buczkowska

Prowadzenie działalności gospodarczej jest obecnie obarczone znaczącym ryzykiem. Szybkie zmiany gospodarcze, polityczne...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Raportowanie niefinansowe na podstawie standardów ESRS dotyczących środowiska naturalnego

10.05.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Chabior

W artykule zostanie poruszony temat raportowania niefinansowego z zakresu środowiska naturalnego na podstawie projektów...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Raportowanie spółek giełdowych zgodnie z wymogami ESEF

26.04.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Agnieszka Przydatek

Na podmiotach dopuszczonych do obrotu papierami wartościowymi na rynku giełdowym w Unii Europejskiej spoczywa wiele obowiązków...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


JPK_KR obwiązek czy szansa na usprawnienia w zakresie raportowania

12.04.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Konrad Pieczonka

Obecnie polski rynek gospodarczy stoi w obliczu postępującej cyfryzacji urzędu skarbowego oraz procesu raportowania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rodzaje opinii biegłego rewidenta

29.03.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Domańska

Biegli rewidenci zobligowani są do przestrzegania przepisów Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kto i kiedy musi składać sprawozdanie finansowe

22.03.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Radosław Zdeb

Omawiając temat sporządzania sprawozdania finansowego należy na wstępie odpowiedzieć sobie na pytanie: czym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zmiany w opodatkowaniu najmu w 2023 r.

15.03.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy wynajmujący prywatnie mieszkania mogą skorzystać wyłącznie z jednej formy opodatkowania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czym są zobowiązania podatkowe

01.03.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Aleksandra Deska

Istnieją dwa sposoby powstawania zobowiązania podatkowego – z mocy prawa lub w drodze decyzji organu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Amortyzacja inwestycji w obcym budynku mieszkalnym

22.02.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Kubiak

Począwszy od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rozliczanie połączeń spółek metodą nabycia

15.02.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Joanna Szmigielska

W obecnej rzeczywistości połączenia spółek lub ich zorganizowanych części zdarzają się dość często, a powodów ich...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Oddział w Polsce jako zakład

01.02.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Utworzenie w Polsce oddziału zagranicznego przedsiębiorcy nie w każdym przypadku skutkuje koniecznością rozliczania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

25.01.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Konrad Pieczonka

Ogromny wachlarz problemów przed którymi muszą stawać każdego dnia polscy przedsiębiorcy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Pierwsza oferta publiczna – nowy etap w życiu spółki akcyjnej

03.01.2023 Dziennik Rzeczpospolita | Konrad Pieczonka

Przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej (IPO – Initial Public Offer) ma niebagatelne znaczenie dla...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


2022 r.

 

Podpisywanie sprawozdań finansowych w 2022 roku

20.12.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Justyna Horla

W bieżącym roku podpisywanie sprawozdań finansowych było nie lada wyzwaniem. Nie tylko ze względu na przedłużony...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Umowa może być fakturą VAT

29.11.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie możliwości uznania za fakturę umowy zbycia i leasingu zwrotnego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Due Diligence – kluczowy etap przy zakupie przedsiębiorstwa

23.11.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Tymoteusz Żygas

Podmiot, który planuje zakup innej firmy, przed jego dokonaniem powinien przeprowadzić analizę m.in. sytuacji prawnej i finansowo-majątkowej w celu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁUKoszty usług niematerialnych w 2022 roku: kiedy stosować ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków na rzecz podmiotów powiązanych

10.11.2022 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Polski Ład usunął przepis, który ograniczał rozliczanie w podatkowych kosztach wydatków na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Śmierć pracownika – jakie skutki w PIT ma dodatkowe świadczenie pieniężne dla rodziny zmarłego

26.10.2022 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Wsparcie udzielane przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika może przybrać formę zapomogi na wypadek śmierci lub dodatkowej odprawy pośmiertnej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Podstawowe zasady Standardu „Segmenty operacyjne”

25.10.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Standard MSSF8 ma na celu wskazanie jakiego rodzaju informacje są kluczowe z punktu widzenia interesariuszy sprawozdania i w związku z tym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Stosowanie przepisów o cenach transferowych przy estońskim CIT

18.10.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Kinga Burgiel

Ryczałt od dochodów spółek to coraz częściej wybierana przez spółki forma opodatkowania. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

11.10.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Chabior

Nie bez powodu temat raportowania niefinansowego jest nieustannie zgłębiany. Raport niefinansowy przedstawia między innymi rezultaty stosowania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawdź ograniczenia dotyczące amortyzacji mieszkań od 1 stycznia 2023 r.

06.10.2022 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Od 1 stycznia 2023 r. lokale i budynki mieszkalne nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. i oddane do używania przed tą datą nie będą podlegać...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Ulga na robotyzację – czy inwestycje w robotyzację sfinalizowane w poprzednich latach dają prawo do preferencji

03.10.2022 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Praktyczne aspekty stosowania ulgi na robotyzację budzą wątpliwości. Dotyczą między innymi rozumienia kategorii „kosztów uzyskania przychodów poniesionych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kontrakty budowlane – ujęcie księgowe kosztów usług podwykonawców

27.09.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Aneta Buczkowska

Realizacja projektów budowlanych wiąże się z koniecznością zaangażowania różnorodnych zasobów oraz posiadania doświadczenia i umiejętności, aby prace...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze informacje

20.09.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Maryla Ciszewska

Jakie możliwości ma spółka w sytuacji, gdy nasilają się problemy związane z płynnością i z terminowym regulowaniem zobowiązań? Przedsiębiorstwo...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zmiana stanu produktów – czym jest i jak ją wyliczyć

13.09.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Joanna Szmigielska

Zmiana stanu produktów to pozycja sprawozdania finansowego, która sprawia wiele trudności w jej zrozumieniu oraz wyliczeniu. Warto dowiedzieć się jak działa...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

06.09.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Marlena Frączek-Krupa

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki jest osoba prawna...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wykorzystanie nowoczesnych technologii i cyfryzacji w audycie

30.08.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Gracjan Szymański

Nowe technologie odgrywają znaczącą rolę we wszystkich branżach i obszarach działalności biznesowej. Przedsiębiorstwa świadczące swoje usługi finansowe czy audytorskie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Różnice w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych według MSR 7 i KSR 1

02.08.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Aleksandra Scąber-Ziemianin

Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 na poziomie ogólnym jest zgodny z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7. Różnice dotyczą szczegółowych zagadnień. Standard nr 7 odznacza się większym stopniem elastyczności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zdarzenia po dniu bilansowym

05.07.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Maciej Woszczyk

W jakich sytuacjach spółka ma obowiązek informowania o zdarzeniach powstałych po dniu bilansowym? Czy to zdarzenie ma wpływ na księgę główną lub ujawnienia? Jakie zdarzenia warto wziąć pod uwagę w obliczu wojny...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rachunkowość w warunkach hiperinflacji

21.06.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Edyta Kopyto

Wysoka inflacja powoduje zmniejszenie siły nabywczej pieniądza, ale wpływa również na zaburzenie porównywalności danych w sprawozdaniach finansowych. Zjawisko hiperinflacji nie zostało uregulowane ani w ustawie o rachunkowości...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Konwersja wierzytelności na kapitał dokumentacyjnymi

29.05.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Wierzytelności mogą podlegać konwersji na udziały w kapitale zakładowym spółki. Przedmiotem konwersji mogą być także wierzytelność obce, a więc nabyte wcześniej przez wierzyciela od innego podmiotu. W określonych sytuacjach taka konwersja...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Transakcje zawarte przed wystąpieniem powiązań nie skutkują obowiązkami dokumentacyjnymi

24.05.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Dawid Jasiński

Podmiot nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji, w której nie zawierał żadnych nowych transakcji z podmiotami powiązanymi, a jedynie kontynuował umowy zawarte w okresie, kiedy strony...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Obowiązek dotyczący dokumentacji cen transferowych nie tylko dla podmiotów powiązanych

03.05.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Aleksandra Scąber

Nowy obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych po 1 stycznia 2021 r. dotyczy większego grona podatników. W tym roku pierwszy raz będą miały zastosowanie zmienione przepisy dotyczące tzw. rajów podatkowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wykonawstwo zastępcze a VAT – sprawdź, jak rozliczyć koszty

29.04.2022 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

W przypadku rozliczania kosztów wykonawstwa zastępczego wątpliwości dotyczą najczęściej tego, czy obciążenie nierzetelnego wykonawcy stanowi obrót opodatkowany VAT. Rzadziej bywa zwykle dostrzegany problem odliczenia VAT...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż, wystawioną po dniu bilansowym

19.04.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Samborek

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego spoczywa na kierownictwie jednostki. W przypadkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Współpraca pomiędzy zarządem a radą nadzorczą

12.04.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Michał Kwitkowski

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych powinien wzmocnić pozycję organu jakim jest rada nadzorcza oraz sprawić, aby współpraca rady z zarządem była bardziej skrupulatna i szczegółowa...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Polski Ład a składka zdrowotna od sprzedanych towarów objętych remanentem

12.04.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej. W ramach jednoosobowych działalności opodatkowanych na zasadach ogólnych składkę zdrowotną ustalać należy w wysokości 9 proc...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Elektroniczne postępowanie rejestrowe w praktyce

05.04.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Katarzyna Sala, Barbara Jędrzejek

Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania lub ujawnienia zmiany danych podmiotów wpisanych do KRS składa się wyłącznie drogą elektroniczną...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Ujęcie w sprawozdaniu finansowym kwestii dotyczących środowiska naturalnego

29.03.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ławniczak

Zmiany klimatu są obszarem, który budzi coraz większe zainteresowanie i ma coraz większe znaczenie dla interesariuszy – inwestorów, instytucji finansujących, firm ubezpieczeniowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kary umowne za opóźnienie w dostawie towarów – czy zaliczysz do kosztów podatkowych

03.03.2022 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Zdaniem skarbówki kary umowne za opóźnienie w dostawie towarów podlegają w każdym przypadku wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Bardziej przychylny pogląd wyrażany jest w orzecznictwie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe

01.03.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Kasperski

Wielu księgowych oraz pracowników działów finansowych słysząc o zmianach legislacyjnych od nowego roku myśli przede wszystkim o Polskim Ładzie wchodzącym w życie od 1 stycznia 2022 r...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Przejęcie odwrotne zgodnie z wytycznymi MSSF

15.02.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz postępujące procesy globalizacyjne wymuszają na jednostkach gospodarczych poszukiwanie rozwiązań, które nie tylko umożliwią im...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zmiana podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe

08.02.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Sikorska

Wybór właściwego podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe zapewnia jednostce odpowiednie doradztwo, co pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu. Jeśli biuro rachunkowe...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Nierezydent – prokurentem

01.02.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Czy wynagrodzenie nierezydenta pełniącego funkcję prokurenta w polskiej spółce podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak rozliczyć uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów

25.01.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Samborek

Jeśli specyfika działalności spółki wskazuje na istotne transakcje w obrębie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, należy uwzględnić ten aspekt w prezentacji odrębnych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Częste błędy przy sporządzaniu sprawozdania

18.01.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Joanna Szmigielska

Aby ułatwić przygotowanie sprawozdania finansowego przedstawiamy kilka kwestii, na jakie należy zwrócić uwagę podczas jego sporządzenia. Są to popularne błędy lub pominięcia, które...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych

11.01.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Weronika Kozłowska

Wciąż postępujące procesy globalizacji stawiają dziś wiele wyzwań przed przedsiębiorstwami. Silna konkurencja i dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe sprawiają, że wiele firm...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rezerwy na opłaty reprograficzne – charakterystyka, obowiązek tworzenia i ujęcie księgowe

04.01.2022 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Samborek

Opłaty reprograficzne (ang. copyright levies) są literalnie związane z prawem autorskim. Ich istotę stanowi próbę rekompensaty dla twórców biorąc pod uwagę utracone korzyści, których...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


2021 r.

 

Podatek u źródła w Polskim Ładzie. Przygotuj się na zmiany od 1 stycznia 2022 r.

28.12.2021 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy będą stosować zmodyfikowany system pay and refund, którego obowiązywanie było dotychczas odsuwane w czasie. Zmienią się też niektóre inne przepisy dotyczące...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach

30.11.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Gromacka

Inwentaryzacja jest częścią składową złożonego systemu rachunkowości. Jeśli więc została przeprowadzona rzetelnie jest gwarancją wiarygodności sprawozdania finansowego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Uproszczenia w sprawozdawczości dla spółek posiadających status jednostek małych i mikro

30.11.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Kozioł

Uproszczenia stosowane w ramach przyjętej polityki rachunkowości wynikają z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jego treścią jednostka może w ramach przyjętych zasad...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy formularze TPR oraz MDR są skarbnicą wiedzy dla organów podatkowych?

21.11.2021 Cyfrowy Fiskus | Michał Serafin

W 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły o prawie jedną czwartą kontroli mniej niż rok wcześniej. Istotnie zmniejszyła się również ilość kontroli celno-skarbowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Co trzeba wiedzieć o inwentaryzacji

16.11.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Gromacka

Spis z natury to zbiór czynności, za pomocą którego można określić stan majątkowy firmy. Dlatego jest tak istotnym elementem procedur związanych z zamknięciem roku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Obrót bezgotówkowy w Polskim Ładzie

11.11.2021 Cyfrowy Fiskus | Barbara Jędrzejek, Katarzyna Sala

Przepisy Polskiego Ładu wejdą w życie już w styczniu 2022 r. Wśród wielu kwestii znajduje się w szczególności obrót bezgotówkowy – zarówno w transakcjach między przedsiębiorcami...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kto odpowiada za zapobieganie i wykrywanie nadużyć w spółce

09.11.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Maciej Guściora

Odpowiedzialność za identyfikację oszustw i malwersacji w przedsiębiorstwie ponosi zarząd i biegły rewident. Do ich obowiązków należy podejmowanie określonych zadań...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego – ważna uchwała NSA

09.11.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Sądy administracyjne są zobowiązane do oceny tego, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego stanowiło nadużycie prawa i miało jedynie na celu zawieszenie biegu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Śmierć pracownika – jakie skutki w PIT ma dodatkowe świadczenie pieniężne dla rodziny zmarłego

03.11.2021 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Wsparcie udzielane przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika może przybrać formę zapomogi na wypadek śmierci lub dodatkowej odprawy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa

19.10.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Damian Czyż

Przy wyborze odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę przede wszystkim to, czy spółka jest notowana na giełdzie, profil...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Żuraw samojezdny nie jest nowym środkiem transportu

12.10.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Elementem przesądzającym o uznaniu danego pojazdu za środek transportu jest jego przeznaczenie. Dźwig samojezdny to urządzenie pracujące stacjonarnie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak zachować płynność finansową w trakcie spowolnienia gospodarczego

05.10.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Agnieszka Adamska

Panująca sytuacja pandemiczna dla wielu przedsiębiorców jest realnym ryzykiem utraty płynności oraz ewentualnej upadłości...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak zaksięgować dotacje

28.09.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, wytwarza prace rozwojowe. Podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie tych prac. Jak powinna...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rola dyrektora finansowego firmy startującej na rynek kapitałowy

21.09.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Kamil Jagła

W zakres obowiązków dyrektora finansowego jako głównodowodzącego finansami prywatnego przedsiębiorstwa może także wchodzić pozyskiwanie kapitału...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej – czy to kolejny krok ułatwiający organom skarbowym typowanie kontroli?

18.09.2021 Cyfrowy Fiskus | Patryk Steidten

Nowelizacja ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła obowiązek publikowania strategii podatkowych przez podmioty o rocznych przychodach powyżej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

15.09.2021 Cyfrowy Fiskus | Barbara Jędrzejek

W 2021 roku po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Obowiązek składania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Analiza due diligence – przebieg badania

14.09.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Kubiak

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu kluczowym elementem działalności inwestora staje się sprawna i skuteczna analiza dostępnych informacji...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Centralne repozytorium faktur – doświadczenia w innych krajach europejskich

11.09.2021 Cyfrowy Fiskus | Barbara Jędrzejek

W tym artykule Centralne repozytorium faktur jako kolejny krok cyfryzacji rozliczeń z fiskusem opisaliśmy jak prawdopodobnie w Polsce będzie funkcjonował...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kwalifikacja przychodów z najmu – przełomowa uchwała NSA

07.09.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Od dłuższego czasu, w sprawie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu organy podatkowe i podatnicy zajmowali dwa przeciwstawne stanowiska...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Centralne repozytorium faktur jako kolejny krok cyfryzacji rozliczeń z fiskusem

01.09.2021 Cyfrowy Fiskus | Barbara Jędrzejek

W ostatnich latach Ministerstwo Finansów wdrożyło szereg nowoczesnych narzędzi analitycznych, które dają możliwość bieżącej kontroli rozliczeń podatkowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zakres usług audytorskich objęty obowiązkami procedury AML

31.08.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Sikorska

Biegły rewident jest podmiotem, którego usługi mogą być wykorzystane wbrew ich przeznaczeniu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zatem jest...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Planowane zmiany dotyczące cen transferowych

10.08.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Dawid Jasiński

Ministerstwo Finansów zaprezentowało szereg rozwiązań podatkowych dotyczących zmian podatkowych w ramach „Polskiego Ładu”. Zaprezentowano również proponowane zmiany w obszarze cen transferowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rodzaje wskaźników w sprawozdawczości finansowej

23.07.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest ważnym wskaźnikiem dla różnego rodzaju podmiotów – właścicieli firm, inwestorów czy banków. Jedną z metod do...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Faktura z błędnym NIP nabywcy – sprawdź, co z odliczeniem VAT

23.07.2021 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Czy każdy błąd w treści faktury dyskwalifikuje ją jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego? Czy odliczysz VAT z faktury z błędnym NIP...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak ustalić datę obowiązku podatkowego w przypadku zaliczki wpłacanej z zastosowaniem split payment

20.07.2021 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

W przypadku gdy zaliczka z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności trafiają na rachunek sprzedającego w różnych okresach rozliczeniowych problemem może być ustalenie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak zaksięgować emisję warrantów

13.07.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Alain Ngamayama

Warranty to instrumenty pochodne, czyli instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości innego instrumentu bazowego. Warranty przyznają posiadaczowi pierwszeństwo...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawdź, jak kwalifikować odsetki objęte konwersją w trybie nowacji (odnowienia)

09.07.2021 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Spółka ma przeterminowane zobowiązania pieniężne wobec podmiotów powiązanych. Zobowiązania te obejmują m.in. odsetki. Spółka rozważa restrukturyzację zadłużenia...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW

06.07.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Justyna Horla

Ujawnienie poszczególnych informacji jest prawnym obowiązkiem spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Informacje bezpośrednio wpływają na...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak rozliczyć subwencję otrzymaną z PFR

29.06.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Agnieszka Pietras

W obliczu zamrożenia gospodarki w czasie walki z koronawirusem wiele podmiotów musiało uzyskać wsparcie i rekompensatę finansową, aby podtrzymać swoją pozycję...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak rozliczyć wsparcie z Tarczy Antykryzysowej

26.06.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Mariusz Wach

W związku z pandemią wirusa Covid-19 firmy otrzymały różnego rodzaju wsparcie osłonowe. Skorzystanie z niego wymaga ujęcia w księgach rachunkowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wypłata dywidendy a obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR

25.05.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Damian Libertowski

Ponad dwuletni okres obowiązywania przepisów dotyczących obowiązków raportowania schematów podatkowych pokazał podatnikom, że nawet z pozoru zwykłe...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Audyty: podstawy do rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego

18.05.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Krauze

Spółka wybrała firmę audytorską do badania sprawozdania finansowego. Zarząd spółki nie zgadza się z opinią biegłego rewidenta w zakresie zastrzeżeń...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kapitały własne w przedsiębiorstwie

11.05.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Aneta Świerze

Źródłem kapitału własnego w przedsiębiorstwie mogą być udostępnione prywatne środki pieniężne jego właścicieli lub całość wypracowanego przez to...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


UHY ECA: dynamiczna ekspansja

06.05.2021 Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” | Roman Seredyński

Założyciel spółki, Roman Seredyński, a także Piotr Woźniak, Michał Kołosowski oraz Katarzyna Szaruga którzy wkrótce do niego dołączyli, od początku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


UHY ECA: dynamiczna ekspansja

06.05.2021 Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” | Roman Seredyński

Założyciel spółki, Roman Seredyński, a także Piotr Woźniak, Michał Kołosowski oraz Katarzyna Szaruga którzy wkrótce do niego dołączyli, od początku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Informacja o realizacji strategii podatkowej – jak wypełnić obowiązek

04.05.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Liliana Krawczyk

Niezależnie od przyjętego modelu strategii podatkowej i jej formy powinna ona zawierać katalog formuł określających, jakie cele w obszarze podatkowym przedsiębiorstwo...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Branża audytorska w nowej, pandemicznej rzeczywistości

27.04.2021 Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” | Piotr Woźniak

Pandemia nie ominęła żadnej z branż, stawiając nowe wyzwania także przed dostawcami usług audytorskich. Wymusiła elastyczność działania i konieczność...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Biegli rewidenci i giełdowi debiutanci, czyli 30 lat pełnych barwnych historii

27.04.2021 Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” | Michał Kołosowski

W ramach procesu IPO odbywały się cykle spotkań ze wszystkimi doradcami, którzy próbowali zrozumieć temat, aby przekazać go w sposób jak najbardziej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Nie można ulegać presji

26.04.2021 Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet” | Roman Seredyński

Głównym celem audytu finansowego jest zwiększenie poziomu zaufania do prezentowanych informacji w sprawozdaniu finansowym. Zaufanie to opiera się...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Faktoring jako narzędzie poprawy płynności finansowej

20.04.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Kasperski

Celem długoterminowym każdego przedsiębiorstwa jest kreowanie wartości firmy. Menedżerowie oraz dyrektorzy finansowi na bieżąco monitorują jej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zasady opodatkowania zagranicznych dochodów polskiego podatnika – praktyczne wyjaśnienia

25.03.2021 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Plac budowy prowadzony poza granicami kraju może skutkować powstaniem dla polskiego podatnika zagranicznego zakładu. W konsekwencji oznacza to obowiązek...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Karty paliwowe – interpretacja ogólna ministerstwa finansów

16.03.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Minister finansów w wydanej interpretacji ogólnej dotyczącej kart paliwowych nie tylko nie rozstrzyga dotychczasowych wątpliwości związanych z rozliczaniem...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Instrumentalne wszczęcie kks, a przedawnienie zobowiązania

09.03.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Zjawisko instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych, tj. wszczynanie ich wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jakie deklaracje podatkowe musi składać pracodawca

23.02.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Ewelina Ściechura

Zatrudnienie pracownika wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy. Bez względu na rodzaj umowy wiążącej obydwa podmioty, płatnik ma obowiązek...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Restrukturyzacja spółki w czasach koronawirusa

16.02.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Piotr Dziąg

Kryzys wywołany pandemią spowodował wzrost zainteresowania restrukturyzacją czyli procesem, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zwolnienie z czynszu z powodu pandemii – sprawdź konsekwencje podatkowe

10.02.2021 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Spółka wynajmuje lokale w budynku biurowym. Ze względu na pandemię COVID-19 cześć najemców (będących przedsiębiorcami) nie reguluje w terminie czynszu najmu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rozliczanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

09.02.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Hanna Staroń

Jednym z istotnych zagadnień w spółkach produkcyjnych jest prawidłowe rozliczenie kosztów działalności i ustalenie wartości wytworzonych w danym okresie wyrobów gotowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Krótkoterminowe rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze

02.02.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Matlok

Rezerwy na świadczenia pracownicze są specyficznym rodzajem zobowiązań – ich termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Firma oferuje je swoim pracownikom w zamian za wykonywaną pracę...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Prezentacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sprawozdaniu finansowym

02.02.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Joanna Szmigielska

Przepisy regulują sposób, w jaki spółka powinna ująć pozycję funduszu w swoim bilansie i rachunku zysków i strat. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) to fundusz...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Koszty rekultywacji a wartość środka trwałego

26.01.2021 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Wydatki związane z przywróceniem terenów dawnych kopalń do ich pierwotnego stanu są znaczne i wpływają na sytuację jednostki. Na koszty te, według prawa polskiego, jednostka...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Inwentaryzacja jako narzędzie weryfikacji aktywów i pasywów Spółki

29.12.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Matlok

Głównym celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest ustalenie stanu faktycznego aktywów i pasywów, uzgodnienie go ze stanami księgowymi, a także ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Obowiązki sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

15.12.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Łukasik

Jednostka dominująca jest zobligowana do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, obejmującego dane jednostki dominującej oraz jednostek...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wpływ rozwoju pandemii koronawirusa na wycenę bilansową wybranych składników aktywów

08.12.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Hanna Staroń

Pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 w 2020 roku bardzo silnie wpłynęła na sytuację większości polskich przedsiębiorstw i spowodowała konieczność weryfikacji wartości posiadanych aktywów...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawdź nowe regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej od 1 stycznia 2021 r.

03.12.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Wraz z początkiem 2021 roku do ustawy o PIT oraz do ustawy o CIT wprowadzona zostaje nowa kategoria podmiotów, jaką jest spółka nieruchomościowa. Obowiązki podatkowe dotyczące spółki nieruchomościowej służą...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Poznaj skutki podatkowe brexitu dla polskich podatników posiadających magazyny konsygnacyjne w Wielkiej Brytanii

24.11.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Koniec okresu przejściowego związanego z brexitem oznacza zmianę rozliczeń podatkowych w wymianie towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, w tym dokonywanej za pośrednictwem...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rozliczenia. Podatek odroczony

24.11.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Aleksandra Deska

Podatek dochodowy wpływa w sposób znaczący na osiągany przez spółkę wynik finansowy netto. Należny podatek od osób prawnych obliczany jest na koniec roku obrotowego i prezentowany...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Raportowanie. Znaczenie zasady istotności w badaniu sprawozdania finansowego

24.11.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Kubiak

Sprawozdanie finansowe to jeden z podstawowych dokumentów wykorzystywany do oceny kondycji finansowej spółki. Pominięcie istotnych zniekształceń może przyczynić się do wyciągnięcia...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 2021 roku – co się stanie z nierozlicznymi stratami wspólników spółki komandytowej

17.11.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Opodatkowanie spółek komandytowych rodzi komplikacje związane z rozliczeniami jej wspólników. Dotyczy to m.in. strat wspólników, wynikających z ich dotychczasowego uczestnictwa w spółce komandytowej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Obowiązki archiwizacyjne sprawozdań finansowych

27.10.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Przed kilkoma dniami Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy naszej spółki dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. Jak długo mamy obowiązek jego archiwizacji...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


W przyszłym roku nowe zasady rozliczania strat podatkowych

20.10.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Ustawodawca konsekwencje ogranicza możliwość rozliczania strat podatkowych. Nowelizacja ustawy o CIT, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., przynosi kolejne wyłącznie, tym razem...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wpływ metod amortyzacji na wynik finansowy Spółek

20.10.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Bartecka

Sposób korzystania z posiadanych przez jednostkę składników majątku trwałego nierozerwalnie wpływa na jej sytuację finansową. Wybór metody i stawki amortyzacji, intensywność używania poszczególnych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – ustalenie prawidłowego momentu dokonania dostawy w podatku od towarów i usług

29.09.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

W transakcji przeniesienia lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pojawia się wątpliwość, na ile o sytuacji stron transakcji, powinny decydować przesłanki formalne, a na ile aspekt ekonomiczny...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Omyłkowa zapłata na rachunek spoza białej listy– czy wciąż można uniknąć sankcji

16.09.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Michał Pieróg

Kupujący, który w niewłaściwy sposób zapłacił za otrzymane towary lub usługi, może uchronić się od sankcji podatkowych poprzez anulowanie zapłaty i uiszczenie należności przelewem na rachunek...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wydatki z funduszu remontowego a ulga mieszkaniowa

09.09.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Modernizacja lokalu mieszkalnego i części wspólnych budynku ze środków funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej nie ogranicza prawa do ulgi mieszkaniowej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Procedury badania sprawozdań

19.08.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Aleksandra Fink

Analityczny przegląd sald to istotna procedura badania, która powinna zostać przeprowadzona przez biegłego rewidenta na etapie planowania każdego badania. Procedura ta pozwala...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów

01.08.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Damian Libertowski

Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istnieją jednak sytuacje, w których takie działanie nie będzie skutkować...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Ulga na złe długi – sprawdź, jak tarcza 4.0 pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe

15.07.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Podatnicy mogą skorzystać z ułatwień w ramach ulgi na złe długi − nie trzeba czekać 90 dni, aby obniżyć podstawę opodatkowania. Tarcza 4.0 daje możliwość szybszego rozliczenia ulgi...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawdź, czy brak faktury pozbawi możliwości zaliczenia wydatku do kosztów

08.07.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Skarbówka akceptuje fakt, że brak faktury nie jest przeszkodą w potrąceniu wydatku na zakup towarów, jako stanowiącego koszt uzyskania przychodów. Trzeba jednak pamiętać, aby wydatek skutecznie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Należności celne i procedura uproszczona VAT zgodnie z art. 33 ustawy o VAT

24.06.2020 Portal FK | Beata Pawliczak

Od 1 lipca 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, jeśli nie zalegają z podatkami i dokonają zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego mogą rozliczać VAT z tytułu importu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wpływ faktur kosztowych przed i po zatwierdzeniu bilansu

16.06.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Hanna Staroń

Zgodnie z zasadą memoriału faktury kosztowe, co do zasady, powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w okresie którego dotyczą, niezależnie od daty ich wystawienia. Oznacza to, że do ksiąg...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

06.05.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Sikorska

Inwentaryzacja składników majątkowych w przedsiębiorstwie ma na celu ustalenie rzeczywistych stanów zasobów oraz o ile to konieczne rozliczenie i wyjaśnienie różnic, jeśli one wystąpią....

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Sprawdź, w jaki sposób należy przygotować informację o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U)

30.04.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 skłonił ministra finansów do przedłużenia terminu do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak zachować prawo do odliczenia VAT przy stosowaniu kart paliwowych

29.04.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Damian Libertowski

Wiele firm korzysta z bezgotówkowego zakupu paliwa do posiadanych samochodów, co może skutkować brakiem odliczenia VAT. Dla swego bezpieczeństwa powinny one przeanalizować zapisy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Można odliczać od podatku darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

15.04.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą uprawniać do odliczenia nawet dwukrotności wartości darowizny. Odliczenie możliwe jest przy tym już w trakcie roku, przy obliczaniu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Polityka wynagrodzeń

07.04.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Łukasik

Do 30 czerwca walne zgromadzenie spółki ma obowiązek podjąć pierwszą uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Dodatkowo ustawodawca przewidział...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Koronawirus: przedsiębiorcy mają więcej czasu na sprawozdania i inwentaryzacje

07.04.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Piotr Woźniak

Dnia 31 marca weszło w życie rozporządzenie dające przedsiębiorcom, działającym na podstawie ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych więcej czasu nie tylko na sporządzenie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Mikrorachunek podatkowy – sprawdź, czy zlecenia płatnicze muszą wskazywać tytuł wpłaty

18.03.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

W związku z wprowadzeniem obligatoryjnych wpłat podatkowych na mikrorachunki podatkowe, pojawiają się wątpliwości, czy zmieniły się również opisy tych płatności. Sprawdźmy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Nowe regulacje dotyczące ulgi na złe długi w podatku dochodowym – sprawdź, czy opłaca się z nich korzystać

06.03.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Ulga na złe długi pozwala zmniejszyć obciążenie podatkowe w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami. Przekonaj się, jak korzystać z ulgi...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Korekta sprzedaży dokumentowanej paragonem z powodu zawyżonej stawki VAT

16.02.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Tomasz Moszczyński

Organy podatkowe niejednokrotnie kwestionują możliwość korekty sprzedaży dokumentowanej paragonem, w sytuacji gdy przyczyną tej korekty jest zawyżona stawka podatku od towarów i usług...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy od 1 stycznia 2020 r. paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy zastępuje fakturę

14.02.2020 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Spółka dokonuje sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Na żądanie nabywców umieszcza na paragonach ich NIP. Część nabywców, nawet w przypadku paragonów do kwoty 450 zł...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Umorzenie własnych akcji przez spółkę – KSH, rachunkowość, podatki

11.02.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Hanna Staroń

Umorzenie akcji wiąże się z wygaśnięciem wszelkich praw przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce i wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej w szczególności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


W jaki sposób ująć środek trwały w ewidencji

04.02.2020 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Sikorska

Inwentaryzację rzeczowych składników majątku można przeprowadzić poprzez spis z natury lub weryfikację, zależy to od ich rodzaju. Podczas inwentaryzacji środków trwałych w grudniu 2019 ujawniono...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


2019 r.

 

Czy WIS pomoże w ustaleniu, czy sprzedawane towary objęte są obowiązkowym split payment

28.11.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Od 1 listopada 2019 r. towary na potrzeby stosowania różnych przepisów ustawy o VAT klasyfikowane są według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według Nomenklatury scalonej (CN)...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zapłata kwoty wynikającej z faktury pro forma – sprawdź, co z MPP

26.11.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Sprzedawca zobowiązany jest wskazywać istnienie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w treści faktury...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Korekta pomyłki w dokumentach sprawozdawczych niemożliwa po zatwierdzeniu sprawozdania

19.11.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Sikorska

Niezależnie od rodzaju popełnionego błędu poprawianie błędów w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym jest zabronione. Istotność błędu oraz fakt, że zatwierdzono je przed ustawowym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Za audyt trzeba będzie płacić jeszcze więcej

29.10.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Stało się to, przed czym – również na naszych łamach – przestrzegali eksperci: przykręcenie legislacyjnej śruby audytorom uderzyło przede wszystkim w badane spółki...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zmiana polityki rachunkowości firmy

01.10.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Decyzję o modyfikacji zasad, według których prowadzone są księgi jednostka może podjąć w dowolnym momencie. Jej efektem jest zazwyczaj chęć polepszenia jakość prezentowanych przez nią sprawozdań finansowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wynagrodzenie za usługi pośrednictwa handlowego – czy uwzględniać w limicie wypłat dla celów WHT

01.10.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

W przypadku pośrednictwa handlowego (pośrednictwa w sprzedaży) wykonywanego przez kontrahentów zagranicznych, istotnego znaczenia nabiera dokładne określenie zakresu świadczonych usług...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Subpartycypacja – skutki podatkowe

17.09.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Jest to narzędzie umożliwiające pozyskanie środków pieniężnych. W podatku od towarów i usług stanowi usługę, w przypadku której wątpliwości dotyczą możliwości stosowania zwolnienia z podatku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


MSR 19: Krótkoterminowe rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze

11.09.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Matlok

Rezerwy na świadczenia pracownicze są specyficznym rodzajem zobowiązań – ich termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Firma oferuje je swoim pracownikom w zamian za wykonywaną pracę...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Ulga w PIT dla młodych – sprawdź, co z 50% kosztami uzyskania z praw autorskich

06.09.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

W przypadku zastosowania zwolnienia z podatku dla przychodów otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, suma łącznych 50% kosztów uzyskania przychodów...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Poznaj skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce komandytowej przez komandytariusza

19.08.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Jeżeli wspólnik spółki osobowej udziela spółce pożyczki, opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnej jest niezależne od kwalifikacji pożyczki do celów podatku od towarów i usług...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Podatek u źródła: jakie transakcje obejmuje

31.07.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Michał Pieróg

W określonych przepisami przypadkach, wypłacając należności na rzecz podmiotów zagranicznych, polski przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Informacje niefinansowe – oświadczenie spółki

24.07.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Łukasik

Oświadczenia na temat informacji niefinansowych muszą sporządzać duże jednostki oraz grupy kapitałowe. Po raz pierwszy to oświadczenie pojawiło się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Leasing samochodu osobowego

24.07.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Matlok

Jednym ze sposobów pozyskania potrzebnych spółce środków trwałych jest możliwość ich nabycia, ale także skorzystania z leasingu czy to finansowego czy operacyjnego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zakończenie roku obrotowego – absolutorium dla zarządu spółki

10.07.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Karolina Tobolska-Grela

Po zakończeniu roku obrotowego istotnym wydarzeniem jest zwołanie walnego zgromadzenia, na którym dotychczasowym członkom zarządu spółki udziela się absolutorium...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowej

09.07.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Czy jest możliwe zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowej w VAT za wcześniejszy miesiąc, jeżeli zasadność zwrotu jest weryfikowana przez urząd skarbowy?...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Przepisy o biegłych rewidentach znów budzą gorące emocje

07.07.2019 Parkiet | Patryk Steidten

Poprawka wprowadzona podczas obrad Komisji Finansów Publicznych budzi kontrowersje. Ministerstwo przekonuje, że to krok w dobrym kierunku. Audytorzy mają wątpliwości...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Upewnij się, że licencje refakturowane przez spółkę powiązaną zaliczysz w całości do kosztów

03.07.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

W przypadku grup kapitałowych licencje na programy komputerowe są nabywane często centralnie, przez wyznaczony podmiot. Następnie ich koszt, wynikający z faktury licencjodawcy niepowiązanego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu?

03.07.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Krysztofiak

Wpływ na to, czy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ma nie tylko rozmiar działalności. W niektórych przypadkach decyduje o tym forma prawna jednostki lub przyjęte zasady rachunkowości...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zmiany w raportowaniu Country-By-Country

19.06.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Katarzyna Gawłowska, Maciej Kurlit

W związku ze zmianą przepisów dotyczących cen transferowych, będących wynikiem prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, konieczna była również zmiana w ustawie o wymianie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Cudzoziemcy podpisują sprawozdania elektroniczne

19.06.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Łukasz Koziński

Od pewnego czasu spółki wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego muszą stosować znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące sprawozdawczości...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Usługi w zakresie kształcenia świadczone przez stowarzyszenia

17.06.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Usługi edukacyjne świadczone przez stowarzyszenie, którego cele są podobne do celów podmiotów prawa publicznego – szkół tworzących system oświaty, powinny być traktowane jako kształcenie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Najnowszy wyrok TSUE dotyczący leasingu zwrotnego

13.06.2019 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE o sygn. akt C-201/18 leasing zwrotny (ang. sale and lease back) powinien być traktowany jako jedna usługa o charakterze finansowym, zwolniona z VAT...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rozliczanie i księgowanie wynagrodzenia pracownika należącego do PPK

12.06.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Weronika Król

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej: PPK). Jest to powszechny i dobrowolny program oszczędnościowy dla zatrudnionych osób...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników z ZFŚS – jak ujmować w księgach

05.06.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Weronika Król

Pracownicy firm, w których funkcjonuje fundusz socjalny, mogą ubiegać się o dopłaty do wakacji, jeżeli w treści regulaminu przewidziano taką pomoc. Przyznawane kwoty uzależnione są...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak księgować potrącenia zajęcia komorniczego pracownika

29.05.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Weronika Król

Zajęcie wynagrodzenia to najczęściej stosowany przez komorników sposób prowadzenia postępowania. Oznacza to jednak więcej obowiązków dla pracodawców. Kodeks pracy szczegółowo reguluje...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Co z zaliczką na dywidendę, gdy nie wystąpił zysk

22.05.2019 Dziennik Rzeczpospolita | dr Karolina Tobolska-Grela

Po zmianie przepisów kodeksu spółek handlowych wspólnicy zwracają zaliczki, do wypłaty których nie powstała podstawa wypłacenia. Ale nowelizacja nie rozstrzyga wszystkich dotychczasowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Strata z poprzednich lat a zwolnienie w CIT

15.05.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Maciej Kurlit

Nie ma obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy spełnione są wszystkie przesłanki z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, w tym gdy podatnik na koniec roku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zmiany w sprawozdaniu finansowym są możliwe do jego zatwierdzenia

15.05.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Informacje ujawnione już po zakończeniu danego roku obrotowego mogą wpływać na dane zawarte w bilansie sporządzanym za ten okres. O sposobie ich księgowego ujęcia decyduje między innymi...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Spółki z WIG20 zapłaciły audytorom ponad 60 mln zł

14.05.2019 Parkiet | Dominik Biel

Audytorzy zainkasowali w zeszłym roku za badanie sprawozdań finansowych największych firm notowanych na GPW niższą kwotę niż rok wcześniej. To jednak nie znaczy, że koszty audytu spadają...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Do końca marca e-sprawozdanie finansowe może podpisać tylko księgowy

27.03.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Roman Seredyński

W terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg. W tym czasie wystarczy tylko jej e-podpis...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. – pierwsze nie musi być ostateczne

26.03.2019 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego można, a czasem nawet trzeba nanieść zmiany w bilansie sporządzonym w ustawowym, trzymiesięcznym terminie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


2018 r.

 

Komentarz dla Rzeczpospolitej

30.10.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Struktura firm i sposób prowadzenia biznesu stają się coraz bardziej skomplikowane. W tym całym ekosystemie kluczowa jest praca biegłego rewidenta...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Split payment, podzielona płatność – jak księgować

17.10.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ławniczak

Kierownik jednostki stosującej split payment powinien zaktualizować politykę rachunkowości w zakresie planu kont i otworzyć nowe konta, np. konta analityczne do istniejących syntetycznych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Do 15 października masz czas na zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego

25.09.2018 Portal FK | Arkadiusz Juzwa

O obowiązkowym przejściu od 1 stycznia 2019 r. do dużego urzędu skarbowego trzeba zawiadomić swój dotychczasowy urząd. Kiedy przedsiębiorstwa stają się dużymi podatnikami...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak dostosować księgi rachunkowe do MSSF 9

09.05.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Weronika Król

Spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF zobowiązane są do wdrożenia nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, dla okresów sprawozdawczych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kasa nie musi być obowiązkowa, gdy klient nie płaci gotówką

09.05.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Michał Pieróg

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Znowelizowana ulga na działalność badawczo-rozwojową ogranicza katalog niektórych kosztów kwalifikowanych

05.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne stanowią koszty kwalifikowane – pod kątem ulgi B+R – gdy nabywane są od jednostek naukowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wiadomo, jak aktualizować dokumentację podatkową

18.04.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Liliana Chalcarz

3 kwietnia 2018 r. opublikowano interpretację ogólną ministra finansów , w której wyjaśniono wątpliwości dotyczące odświeżania informacji o cenach transferowych, jeśli transakcje...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jaka dywidenda w innowacyjnej firmie

21.03.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Spółka wykazująca w aktywach prace rozwojowe nie w pełni zamortyzowane, której kapitał zapasowy i rezerwowy dostępne do podziału oraz zyski z lat ubiegłych są zbyt niskie, nie przeznaczy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy opinia audytora to koszt kwalifikowany

21.02.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Weronika Król

Brak pewności co do końcowych rezultatów prac rozwojowych uzasadnia ich ujmowanie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Przepisy CIT obowiązujące od początku 2018 roku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Koszt wytworzenia sprzedanych gier komputerowych

08.02.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Gronos

Częstym błędem popełnianym przez spółki jest ujmowanie poniesionych kosztów jako prace badawczo– rozwojowe bądź inne wartości niematerialne i prawne, a następnie ich amortyzacja po zakończeniu produkcji...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Nabycie udziałów w spółce zależnej

24.01.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Maciej Chwalisz

Nabycie udziałów w spółce zależnej za cenę wyższa niż wartość godziwa aktywów netto wymaga rozpoznania wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zaliczka na środek trwały

17.01.2018 Dziennik Rzeczpospolita | Weronika Król

Przedpłata na składniki majątku trwałego, z wyjątkiem budynków, budowli i samochodów, może być od niedawna kosztem podatkowym. Jednak w ujęciu rachunkowym nie ma wpływu na wynik i należy....

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


2017 r.

 

Faktura VAT RR

15.11.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Maciej Chwalisz

Zakup towarów od rolnika ryczałtowego oznacza dla nabywcy obowiązek wystawienia dwóch egzemplarzy faktury i uwzględniania w niej zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Cienka kapitalizacja oznacza brak odsetek w kosztach

08.11.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Finansowanie działalności spółki pożyczkami udzielanymi przez jednostki powiązane niesie ryzyko wykluczenia z rachunku podatkowego płaconych z tego tytułu odsetek...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rezerwy na naprawy gwarancyjne

18.10.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Ewelina Hirsz

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone na naprawy gwarancyjne wykazywane są w bilansie jako rezerwy na zobowiązania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Incoterms a rozliczenie podatku od towarów i usług

04.10.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Zgodnie z formułą DDP, koszt cła i podatków należnych od importu towarów obciąża eksportera. Jednak nie zdejmuje to statusu podatnika z importera i nie odbiera mu prawa do odliczenia...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wybór firmy audytorskiej po nowelizacji ustaw

27.09.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej tak samo długie okresy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Pożyczka zaciągnięta w walucie

20.09.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Sikorska

Otrzymanie pożyczonych euro na konto prowadzone w tej walucie powoduje, że nie dochodzi do wymiany pieniędzy na złote. Do wyceny początkowej ma więc zastosowanie średni kurs NBP...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak prezentować inwestycję przeznaczoną na sprzedaż

13.09.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Gdy jednostka planuje, że wartość bilansowa aktywów trwałych zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji zbycia, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie, to powinna je...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Nabycie biletów lotniczych a obowiązek podatkowy

07.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Spółka w związku z podróżami służbowymi pracowników nabywa bilety lotnicze, zarówno na loty krajowe, jak i zagraniczne. Czy także w przypadku lotów krajowych powstaje obowiązek...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Różnice kursowe i cło wpływają na wartość środka trwałego w budowie

28.06.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Natalia Łukasik

Koszt wytworzenia składnika majątku obejmuje ogół wydatków poniesionych za czas jego przystosowania do użytkowania, w tym także niepodlegający odliczeniu VAT...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kiedy tworzyć rezerwy na niewykorzystane urlopy

21.06.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Celem ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących zaległych dni wolnych przysługujących pracownikom, jest właściwe odniesienie kosztów do okresu, w którym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dywidenda do wypłaty pomniejszona o PIT

21.06.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Ewelina Hirsz

Wypłacony udział w zysku spółki z o.o. jest przychodem dla wspólnika, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pobraną daninę spółka – płatnik przekazuje do urzędu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak zmieni się zakres usług biegłego rewidenta

07.06.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Paweł Mróz

Nowelizacja wprowadza zakaz łączenia usług audytorskich i doradczych dla jednostek zainteresowania publicznego. W katalogu dozwolonych świadczeń są m.in. procedury due dilligence...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Akta osobowe muszą mieć postać papierową

24.05.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Rogosz-Dawid

Prowadzenie teczek pracowników w formie elektronicznej jest możliwe tylko dodatkowo i ma charakter pomocniczy. Trwają prace legislacyjne nad zmianą tych regulacji...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak ująć w księgach niedobory gotówki

24.05.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Katarzyna Balik

Rozliczenie stwierdzonego podczas inwentaryzacji braku pieniędzy w kasie oraz jego ewidencja w księgach rachunkowych zależą od tego, czy zostanie uznany za zawiniony czy niezawiniony...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dowód księgowy

05.2017 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Dokument, który potwierdza wydatki, jako dowód księgowy będący podstawą wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych, stanowi wystarczający sposób udokumentowania także do celów podatku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Konsorcjum i protokół odbioru robót budowlanych – aspekt podatkowy

04.2017 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Oparcie konsorcjum na zasadzie swobody umów sprawia, że umowy tego rodzaju mogą być zróżnicowane co do swojej treści. W konsekwencji, stosunki wewnętrzne w ramach tej umowy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy spółka z NewConnect musi raportować dane niefinansowe

29.03.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Informacje o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zawierają w sprawozdaniu z działalności lub odrębnym raporcie duże jednostki zainteresowania publicznego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zmieniły się zasady tworzenia funduszu, ale nie jego ewidencja

29.03.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Odpis na zfśs dotyczy całego roku, więc co do zasady rozlicza się go w czasie za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jednorazowe ujęcie jest możliwe, jeżeli jednostka...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak ująć w księgach przyjęcie uproszczenia dotyczącego leasingu

02.03.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ławniczak

Mała jednostka, która do tej pory wykazywała przedmiot umowy leasingu jako składnik aktywów w swoich księgach, ma prawo zastosować do niego zasady przewidziane w przepisach...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy produkcji w toku można nie wyceniać

15.02.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Niezakończone wyroby wykazuje się na dzień bilansowy w rzeczywistym koszcie wytworzenia. Przyjęcie do tego celu tylko wybranych kategorii kosztów bądź odstąpienie od wyceny...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak poprawić błąd ujawniony w sprawozdaniu za 2015 r.

08.02.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Hanna Staroń

Zatwierdzone sprawozdanie nie podlega modyfikacjom. Korektę wykrytych w nim nieprawidłowości, które powodują znaczne zniekształcenie danych, jednostka wykazuje w bieżącym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rabat nie musi być pieniężny

18.01.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Otrzymane za darmo dodatkowe towary, jako bonus za określony poziom zakupów, nie są nieodpłatnym świadczeniem. Nie podwyższą więc podstawy opodatkowania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak amortyzować po modernizacji

11.01.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ławniczak

Wartość początkową składników majątku, od których spółka dokonuje odpisów umorzeniowych, zwiększają nakłady na ich rozbudowę. Moment aktualizacji kwot odpisywanych w koszty...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Inwentaryzacja do 15 stycznia

11.01.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Termin spisu uważa się za zachowany, jeśli procedura rozpocznie się nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy 15 stycznia następnego roku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak rozliczyć dotację na zakup środka trwałego

04.01.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Gronos

Sfinansowanie nabycia składnika majątku z programów pomocowych wymaga zaliczenia wsparcia do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Odnosi się je w pozostałe przychody operacyjne...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Spółka objęta 15% podatkiem pozwala zaoszczędzić przy niskim dochodzie

01.2017 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

W ustawie nowelizującej zawarto obostrzenie, zgodnie z którym 15% stawka podatku nie ma zastosowania do podatników powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


2016 r.

 

W jaki sposób ująć reklamację w księgach rachunkowych

28.12.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Hanna Staroń

Nabywca może się zwrócić do dostawcy w związku z ujawnionymi wadami towaru, niedokładnością w dostawie, rachunku czy wykonaniu świadczenia. Uznając roszczenia klienta i zwrot towaru...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kto wybiera biegłego, gdy prezes zarządu jest jedynym udziałowcem

21.12.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Decyzja o tym, kto zbada sprawozdanie finansowe, podpisana przez kierownika jednostki, jest nieważna z mocy prawa. Zgromadzenie wspólników ma dwa miesiące na zatwierdzenie tej czynności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dla środków trwałych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych

30.11.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Obowiązek posiadania ewidencji środków trwałych wynika z przepisów podatkowych – jej brak wyklucza odpisy amortyzacyjne z kosztów. Regulacje bilansowe mówią o kontach ksiąg pomocniczych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Można ustalić termin spisu dogodny dla firmy

16.11.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Katarzyna Szaruga

Inwentaryzacja ciągła polega na systematycznym, planowym przeprowadzaniu spisu z natury zapasów, na wdowolny dzień w ciągu dwóch lat. To rozwiązanie pozwala ograniczyć spiętrzenie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak księgować i prezentować faktoring

02.11.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ławniczak

Ewidencja faktoringu zależy od stopnia odpowiedzialności faktora za ryzyko wypłacalności dłużnika. Przepisy bilansowe nie regulują w sposób szczegółowy tych zagadnień...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy zatrzymana kaucja jest częścią wynagrodzenia wykonawcy

02.11.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Organy uznają, że wierzytelność z tytułu kaucji gwarancyjnej nie jest u podatnika, któremu przysługuje, należnością uprzednio zarachowaną do przychodów należnych. Jednak firmy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wsparcie od wspólnika z niższym PCC

26.10.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Putek

Jeśli pożyczkodawcą dla spółki jawnej jest jeden z jej uczestników, to umowa pożyczki jest traktowana jako zmiana umowy spółki. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kiedy tworzymy odpisy aktualizujące należności

19.10.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Gronos

Kwoty, których spłata przez dłużnika budzi wątpliwość, jest trudna do wyegzekwowania bądź niemożliwa, powinny być wykazywane w bilansie w wartości uwzględniającej stopień...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak ująć w księgach przejęcie spółki

12.10.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Hanna Staroń

Rozliczenie łączenia się spółek metodą nabycia polega na sumowaniu składników aktywów i pasywów podmiotu przejmującego w wartości księgowej z odpowiednimi ich pozycjami jednostki...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Spółka zagraniczna nie musi informować o roku podatkowym

10.2016 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzyła na terytorium Polski oddział. Rok podatkowy firmy niemieckiej, od momentu jej założenia, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Szkolenie pracowników nie zwiększa wartości oprogramowania komputerowego

29.06.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dorota Majewska

Do podstawy amortyzacji programu komputerowego zalicza się wydatki związane z jego wdrożeniem. Natomiast kwoty poniesione na naukę jego obsługi to koszty podstawowej działalności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Poprawki w sprawozdaniu są możliwe do momentu jego zatwierdzenia

15.06.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Jeżeli roczny raport spółki za 2015 r. nie został jeszcze zaakceptowany przez właściwy organ, to wykryte podczas jego sporządzania istotne nieprawidłowości za poprzednie lata...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


W jaki sposób ująć nabycie i umorzenie akcji własnych

01.06.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Przed nowelizacją ustawy o rachunkowości akcje własne były prezentowane w wartości ujemnej w kapitałach własnych jednostki. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do tego aktu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Nagroda dziecka jest opodatkowana i Aport generuje przychód w podatku dochodowym

06.2016 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Wygrane w konkursie otrzymane przez dzieci pracowników nie stanowią przychodu rodzica ze stosunku pracy, ale są objęte 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Gdy na miejscu likwidowanego środka trwałego powstaje nowy

11.05.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Gronos

Jeśli rozbiórka starego magazynu jest niezbędna do rozpoczęcia użytkowania nowo wytworzonego obiektu, to koszty demontażu będą składową jego wartości początkowej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak wykazać wydatki na odzież roboczą w księgach rachunkowych

27.04.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Moment ujęcia nabytych ubrań ochronnych dla pracowników w kosztach pracodawcy zależy od tego, czy zostaną one wydane załodze od razu po zakupie, czy w terminie późniejszym...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Tylko sąd wykluczy wspólnika działającego na szkodę spółki

20.04.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dorota Majewska

Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów może zostać przeprowadzone przez obniżenie kapitału lub z czystego zysku. Drugi sposób jest znacznie mniej sformalizowany...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Odpisy aktualizujące wartość zapasów ustala się przynajmniej raz w roku

20.04.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Krysztofiak

Jeśli spółka ma na stanie towary, które od dłuższego czasu słabo się sprzedają lub których cena rynkowa znacząco spadła, to powinna ustalić rzeczywistą wartość tych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zasady zwrotu za okulary powinny być opisane w regulaminie

13.04.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dorota Majewska

Jeśli lekarz uzna, że pracownik powinien używać okularów do pracy przy monitorze, to firma musi mu takowe zapewnić, np. refundując w całości lub części ich zakup...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Licencje komputerowe są objęte podatkiem u źródła

04.2016 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Dość często polskie firmy nabywają różnego rodzaju usługi – w tym usługi doradcze – od podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Wówczas powstaje problem...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jakie operacje ujmie w księgach rachunkowych nabywca wierzytelności

16.03.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dorota Majewska

Gdy wartość nominalna nabytej wierzytelności jest wyższa od jej ceny zakupu, to różnicę między tymi kwotami należy zaewidencjonować na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Obniżenie stawki amortyzacyjnej samochodu a korzyści podatkowe

02.03.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Radosław Hyla

Zmniejszenie odpisów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za pomocą obniżenia stawki amortyzacyjnej drogiego auta zwiększy koszty podatkowe rozpoznawane w momencie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Opodatkowanie usług doradczych podatkiem u źródła

03.2016 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Dość często polskie firmy nabywają różnego rodzaju usługi – w tym usługi doradcze – od podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Wówczas powstaje problem opodatkowania...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Ujęcie skutków kradzieży w księgach

24.02.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Gronas

Straty poniesione przez spółkę w związku z rabunkiem składników majątku należy ująć w ciężar pozostałych kosztów działalności operacyjnej, a otrzymane odszkodowania zaliczyć...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Od czego zależy wycena nabytych akcji

24.02.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Katarzyna Szaruga

Jednostki mikro nie mogą wyceniać aktywów i pasywów w wartości godziwej ani w skorygowanej cenie nabycia. Skutków wyceny posiadanych akcji bądź udziałów w innych jednostkach...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Decyduje okres czerpania korzyści z wartości firmy

10.02.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Różnica pomiędzy ceną nabycia spółki a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto podlega amortyzacji. Po zmianie przepisów o rachunkowości na rozliczanie odpisów...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Hala na wynajem to nie środek trwały

03.02.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dorota Majewska

Składnik majątku wykorzystywany wcześniej w podstawowej działalności firmy, ale w związku ze zmianą jej profilu przekwalifikowany do kategorii inwestycji, można wyceniać...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Umowa licencyjna na znak towarowy

02.2016 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Umowa licencyjna na znak towarowy to konieczność wielu polskich przedsiębiorców, którzy oznaczają sprzedawane przez siebie towary znakami towarowymi należącymi do...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Uproszczenia także dla badanych spółek

27.01.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

W kategorii małych jednostek mieszczą się spółki, które muszą poddawać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Mimo to mogą one korzystać z uproszczeń przewidzianych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zatwierdzenie sprawozdania wyklucza jego korektę

20.01.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Jeżeli wykryty istotny błąd dotyczy roku, za który sprawozdanie finansowe zostało już zaakceptowane, 
to księgowania niwelujące tę nieprawidłowość ujmuje się w księgach tego roku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Objęcie udziałów w zamian za aport

20.01.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Kaczmarek

Udziały w innych jednostkach są najczęściej zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych, które ewidencjonuje się na dzień ich objęcia według ceny nabycia albo zakupu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Gdy firma sama buduje środek trwały

13.01.2016 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Koszty materiałów i wynagrodzeń ponoszone przez firmę na budowę maszyny, którą zamierza ona wykorzystywać na własne potrzeby, muszą być wydzielone z segmentu podstawowej działalności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Cena sprzedaży auta służbowego a jego wartość rynkowa

01.2016 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Czy preferencyjna sprzedaż samochodu służbowego pracownikowi może pociągać za sobą jakieś konsekwencje na gruncie CIT...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


2015 r.

 

ZRoczna korekta VAT w księgach

30.12.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Radosław Hyla

Firma, która prowadzi sprzedaż opodatkowaną oraz zwolnioną z podatku, musi uwzględnić skutki odliczenia daniny z zastosowaniem ostatecznej proporcji za 2015 r. w pierwszej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Świąteczne premie

23.12.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Dorota Majewska

Przyznanie pracownikom w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym dodatkowych pieniędzy lub talonów pochodzących ze środków zfśs wymaga uwzględnienia ich sytuacji materialnej, życiowej oraz rodzinnej...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Koszty na przełomie roku

16.12.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Marta Gronos

Księgowanie faktur zakupowych z grudnia i stycznia wiąże się z ich klasyfikacją do właściwych okresów sprawozdawczych. Chodzi o ustalenie, które wydatki dotyczą zamykanego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Są dwie metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych

02.12.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Budynek na wynajem wpisuje się w księgach w cenie nabycia. Na dzień bilansowy można wykazać jego wartość rynkową bądź pomniejszoną o amortyzację i odpisy aktualizujące...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dowóz pracownika do spółki a podwyższone koszty uzyskania przychodów

12.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Zgodnie z art. 22 ust.13 ustawy o PIT podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Wartość bilansowa środka trwałego przewyższa cenę jego sprzedaży

25.11.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Krysztofiak

Jeśli wartość bilansowa środka trwałego jest wyższa niż cena, jaką można za niego uzyskać, to jest to przesłanka utworzenia odpisu aktualizującego...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Przecena towarów i ewidencja księgowa

18.11.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Radecki

Zbycie po obniżonej cenie zapasów z poprzedniego sezonu zalegających w magazynie pozwala na ujęcie w kosztach ich wartości w cenie nabycia...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Stawki amortyzacji trzeba weryfikować

04.11.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Zużycie środków trwałych może się zmieniać w stosunku do założeń przyjętych w dniu wprowadzania ich do ewidencji. KSR nr 7 wskazuje, że przynajmniej pod koniec roku firma...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


W jaki sposób prowadzić księgi oddziału

04.11.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Zarząd spółki akcyjnej powziął uchwałę o utworzeniu oddziału w jednym z województw na terenie kraju. Czy rejestrując oddział, spółka może zdecydować, że księgi rachunkowe będzie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Opodatkowanie pożyczek udzielanych przez polskie firmy podmiotom zagranicznym

11.2015 Aktualności księgowe | Arkadiusz Juzwa

Pożyczkobiorca z siedzibą w Polsce udziela zagranicznemu pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej na podstawie umowy zawartej w Polsce. Wykonanie umowy następuje poprzez zlecenie przelewu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Faktoringu nie wykazuje się w działalności finansowej

21.10.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Katarzyna Szaruga

Zasadnicze zadanie faktoringu polega na uregulowaniu należności. Wpływ pieniędzy od instytucji, która przejmuje wierzytelność, jest formą jej spłaty. Dlatego w rachunku przepływów...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kasa zapomogowa ma odrębne księgi

21.10.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Zyskowska

Wpisowe, wkłady i pozostałe operacje wynikające ze statutowej działalności samopomocy pracowniczej powinny być ujmowane w księgach rachunkowych prowadzonych wyłącznie na jej potrzeby...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Czy trzeba zawiadomić biegłego o terminie spisu

14.10.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Jeśli audytor nie zostanie powiadomiony 
o inwentaryzacji i nie weźmie w niej udziału, to może się okazać, że nie będzie miał wystarczającej wiedzy, aby móc wyrazić opinię...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Serwis klimatyzacji to nie ulepszenie

07.10.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Radecki

Wszelkie wydatki związane z serwisowaniem klimatyzacji powinny zostać ujęte jako koszty działalności operacyjnej i zaliczone do usług obcych lub zużycia materiałów, w zależności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Gdy spis ujawni środek trwały

07.10.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Do czasu ostatecznego wyjaśnienia przyczyny ujawnienia składnika majątku jednostka powinna ująć jego wartość w księgach rachunkowych na koncie rozrachunkowym „Rozliczenie nadwyżek”...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Przeterminowane zobowiązania – czy naliczać odsetki?

23.09.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Jeśli wierzyciel upomniał się o dodatkowe opłaty za opóźnienie w spłacie faktury, to trzeba je wykazać w księgach. Dłużnik sam nalicza odsetki tylko wtedy, gdy uzna, że są to istotne...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rezerwy z tytułu toczącego się postępowania sądowego

09.09.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Spółka musi ująć w ewidencji rezerwę na skutki sprawy wytoczonej jej przez kontrahenta, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że przegra i będzie musiała zapłacić dochodzoną...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak księgować VAT od paliwa

02.09.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Radosław Hyla

Firmy, które w lipcu otrzymały zbiorcze dokumenty potwierdzające nabycie benzyny do służbowych aut za czerwiec, nie mają prawa do odliczenia połowy kwoty podatku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Zaliczki na PIT od świadczeń niepodlegających opodatkowaniu

09.2015 Aktualności ksiegowe | Arkadiusz Juzwa

W praktyce zakładów pracy pełniących funkcję płatnika PIT zdarzają się sytuacje, gdy zaliczki na podatek za poszczególne miesiące zostały pobrane od świadczeń niepodlegających...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Różnice kursowe także przy kompensacie

26.08.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Zyskowska

Jeżeli należności wyrażone w euro wpływają na konto w złotych, to płatność przelicza się po kursie zastosowanym przez bank. W przypadku kompensaty właściwy będzie średni kurs...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dopłaty wymagają podjęcia uchwały

12.08.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Krysztofiak

Kwoty wynikające z uchwały o obowiązku ich wpłaty do spółki ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu jako kapitał rezerwowy z dopłat wspólników...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Spóźnioną wypłatę trudniej księgować

12.08.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Radosław Hyla

Niedotrzymanie terminu przekazania pensji powoduje, że firma nie może ich zaliczyć do kosztów w miesiącu, 
za który są należne. Aby uniknąć pomyłek w rozliczeniach z urzędem...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Stawki z CIT zafałszują wynik finansowy

29.07.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Firmy, które stosują podatkowe stawki amortyzacyjne do celów rachunkowych, wykazują zniekształcony wynik finansowy. Odpisy liczone zgodnie z ustawą o CIT nie uwzględniają bowiem...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Umowy bilateralne. Jaki podatek od dochodów zakładu

15.07.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Zwolnieniu powinna podlegać jedynie ta część dochodu uzyskanego poza granicami kraju, która została obciążona daniną w państwie położenia zakładu spółki. Zapłaci...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Ewidencja księgowa prywatnych rozmów pracownika

15.07.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Radecki

Spółka, która obciąża zatrudnionych kosztami prywatnych rozmów ze służbowych komórek, może udokumentować to listą nazwisk i należnych kwot. Będzie to prawidłowe...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Kiedy tworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne

01.07.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Miranda Szolc

Już w momencie sprzedaży towaru firma wie, że w przyszłości może mieć obowiązek jego naprawy lub wymiany. Zasada ostrożności wymaga, żeby w księgach ująć przewidywane koszty...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Unikanie podwójnego opodatkowania

07.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Juzwa

Zwolnieniu powinna podlegać jedynie ta część dochodu uzyskanego poza granicami kraju, która została obciążona daniną w państwie położenia zakładu spółki. Zapłaci więc ona CIT...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Gdy dłużnik nie zapłaci faktury

17.06.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Radosław Hyla

Przedsiębiorca musi rozpoznać przychód i odprowadzić VAT niezależnie od tego, czy kontrahent ureguluje fakturę. Ulga na złe długi i ujęcie nieściągalnych należności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dotację trzeba rozliczać w czasie

17.06.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Ceglarek

Kwotę dofinansowania pozyskanego na zakup lub wytworzenie składnika majątku wykazuje się jako przychód do rozliczenia w czasie. Odpisuje się go stopniowo, równolegle...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


W obiegu gospodarczym może funkcjonować tylko jedna wersja sprawozdania

10.06.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 10 uznaje datę zatwierdzenia sprawozdania do publikacji jako graniczną datę zmiany danych w sprawozdaniu finansowym. Oznacza to...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak ujmować prace rozwojowe

10.06.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Wydatki poniesione przez jednostkę na tworzenie własnych nowoczesnych technologii mogą zostać zaliczone do wartości niematerialnych pod warunkiem, że ich skutkiem będzie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Akredytywa jest dobra dla obu stron

03.06.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Zyskowska

Wydzielenie pieniędzy na rachunku bankowym jest stosowane jako forma ochrony interesów firmy. Wykazuje się je na wyodrębnionym w tym celu koncie zespołu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Odpis aktualizujący należności

03.06.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Krysztofiak

Kwoty z faktur sprzedaży, co do których nie ma pewności, że zostaną zapłacone, albo ich wyegzekwowanie jest trudne lub nawet niemożliwe, wymagają analizy pod kątem utraty wartości...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Koszty modernizacji zwiększają wartość początkową

27.05.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Arkadiusz Radecki

Koszty modernizacji zwiększają wartość początkową składnika majątku. Nawet wtedy, gdy prace dotyczą rzeczy całkowicie zamortyzowanej. Od nowej podstawy amortyzacji rozlicza...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak księgować podatek od nieruchomości

20.05.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Radosław Hyla

Kierownik jednostki, mając na uwadze poziom istotności, podejmuje decyzję o sposobie ujęcia w ewidencji księgowej daniny od gruntów, budynków i budowli...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Dawne błędy trzeba poprawić

13.05.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Dominik Biel

Wykryte w księgach spółki nieprawidłowości z poprzednich, zamkniętych już lat wykazuje się w bieżącej ewidencji. Sposób ujęcia będzie różny dla błędów istotnych i nieistotnych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jak wycenić nabyte akcje

06.05.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Patryk Steidten

Przy ustalaniu ceny nabycia aktywów, które jednostka klasyfikuje jako dostępne do sprzedaży, uwzględnia się prowizje maklerskie, opłaty za doradztwo oraz podatki...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Leasingowana maszyna powiększy aktywa

29.04.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Rogosz

Znaczna większość umów leasingu spełnia warunki z ustawy o rachunkowości obligujące korzystającego do wykazania używanej rzeczy jako składnika swojego majątku...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Prace rozwojowe – w jaki sposób księgować nakłady

22.04.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Miranda Szolc

Działania mające udoskonalić produkt z oferty firmy po spełnieniu określonych warunków mogą zostać zaliczone do wartości niematerialnych. Do czasu wdrożenia nowego procesu...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Skup akcji tylko wyjątkowo

22.04.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Katarzyna Szaruga

Nabycie akcji własnych przez spółkę akcyjną jest dozwolone tylko w ściśle określonych przypadkach wymienionych w art. 362 kodeksu spółek handlowych...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Jaki podatek i formalności przy wypłacie dywidendy

15.04.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Krysztofiak

Podział wyniku jest możliwy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Obowiązki wynikające z przekazania udziałów w zysku wspólnikom będą się różniły w zależności...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Weksel in blanco wykazuje się w zobowiązaniach warunkowych

15.04.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Magdalena Zyskowska

Precyzyjnie sporządzona umowa wekslowa znacznie zwiększa bezpieczeństwo dłużnika. Powinna zostać ona skonstruowana w taki sposób, aby możliwie jednoznacznie wskazywać na powiązanie...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU


Rozliczanie produkcji bez piątek? To wyzwanie

08.04.2015 Dziennik Rzeczpospolita | Anna Paryzek

W rachunkowości i sprawozdawczości finansowej rozróżnia się dwie metody prezentacji i ewidencji kosztów przedsiębiorstwa – układ rodzajowy oraz funkcjonalny...

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU