International Poland

Publikacje w dwutygodniku Aktualności księgowe

Zachęcamy do lektury publikacji Arkadiusza Juzwy, Doradcy podatkowego w Grupie UHY ECA, jakie ukazały się w dwóch kolejnych wydaniach dwutygodnika Aktualności księgowe.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in.:

I. Opodatkowanie usług doradczych podatkiem u źródła

“Dość często polskie firmy nabywają różnego rodzaju usługi – w tym usługi doradcze – od podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE. Wówczas powstaje problem opodatkowania takich usług. Pod uwagę należy brać również zawarte między państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Problem: Polska spółka nabywa usługi doradcze od osoby prawnej z siedzibą na Malcie. Czy wypłacane wynagrodzenie podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła?”

II. Licencje komputerowe są objęte podatkiem u źródła

“Wypłata należności za program komputerowy zawiera się w pojęciu przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych i może być opodatkowana na podstawie ustawy o CIT.

Problem: Polska spółka, na potrzeby prowadzonej działalności, nabyła od niemieckiej spółki kapitałowej program komputerowy, który wykorzystuje na potrzeby wewnętrzne. Otrzymała do zaakceptowania umowę licencyjną. Czy wypłata należności za program łączy się z obowiązkiem pobrania przez polską spółkę podatku u źródła?”

LOGOTYP_Aktualnosci Ksiegowe