International Poland

Webinary

Webinar: KSeF – nieuchronny obowiązek czy szansa na usprawnienie obiegu dokumentów w Twojej firmie?

Darmowe webinarium UHY ECA - KSeF – nieuchronny obowiązek czy szansa na usprawnienie obiegu dokumentów w Twojej firmie?
12.03.2024 | Barbara Jędrzejek, Patryk Steidten, Tomasz Ojrzyński

Podczas webinarium eksperci UHY ECA omówią poniższe kwestie:

 • Krajowy System e-Faktur w pigułce
 • Dlaczego warto przystąpić do KSeF już dziś?
 • Elektroniczny obieg dokumentów – praktyczny pokaz obsługi KSeF w systemie Enova365

Zarejestruj się


Webinar: Ulgi i strategia podatkowa w ujęciu praktycznym

30.11.2022 | Patryk Steidten, Arkadiusz Juzwa

Podczas webinarium eksperci UHY ECA omówili poniższe kwestie:

 • Jak sobie radzić ze stale rosnącymi kosztami zobowiązań publicznoprawnych?
 • Jakie preferencyjne rozwiązania dla innowacyjnych firm przygotował rząd?
 • Jak poprawnie przygotować strategię podatkową i kto jest do tego zobowiązany?

Oglądaj nagranie


Webinar: 6 najistotniejszych wyzwań w CIT-8

07.04.2022 | Michał Zwyrtek, Michał Serafin, Patryk Steidten, Arkadiusz Juzwa

Podczas webinarium eksperci UHY ECA omówili poniższe kwestie:

 • Kalkulacja CIT – jakie są najczęstsze błędy?
 • Przychody podatkowe i niepodatkowe – jakie zastosować podejście?
 • Koszty podatkowe i niepodatkowe – jaka jest bezpieczna metodyka ich rozróżnienia?
 • Podatek u źródła – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Amortyzacja – jak bezpiecznie kalkulować?
 • Ceny transferowe i raportowanie TPR – co jeszcze musimy zrobić w 2022 roku?

Webinar: Polski Ład i kolejne zmiany w przepisach – co Cię jeszcze czeka?

31.03.2022 | Tomasz Moszczyński, Patryk Steidten, Joanna Walentek, Kinga Świetlicka

Podczas webinarium eksperci UHY ECA i Enova365 omówili poniższe kwestie:

 • Wstęp i podsumowanie 3 miesięcy Polskiego Ładu z perspektywy firmy prawno-podatkowej oraz firmy, która tworzy oprogramowanie dla księgowości: co się udało? z czym jest największy problem?
 • Co się zmieni od lipca? Likwidacja ulgi dla klasy średniej i co dalej?
 • Sesja Q&A – odpowiedzi na pytania, które zostały zadane podczas pierwszej edycji webinaru o Polskim Ładzie.
 • Zapowiedź kolejnych planowanych zmian w prawie w trwającym roku podatkowym. Jakie będą ich konsekwencje?
 • Zatrudnianie cudzoziemców z perspektywy prawa w kontekście bieżących wydarzeń.

Webinar: Elektroniczne akta osobowe. Wykorzystanie pulpitów pracownika i kierownika do usprawnienia procesów kadrowo-płacowych

27.01.2022 | Barbara Jędrzejek, Katarzyna Sala, Joanna Walentek, Tomasz Ojrzyński

Podczas webinarium eksperci UHY ECA, Enova365 i Datio omówili poniższe kwestie:

 • Jak wygląda nowoczesna komunikacja z Klientem. Trendy na rynku i współczesne oczekiwania.
 • Obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej.
 • E-dokumentacja pracownicza w module Kadry i Płace enova365 i pulpicie pracownika.
 • Procesy realizowane przez dział HR z zakresu bieżącej pracy z e-dokumentacją pracowniczą.
 • Pulpit Pracownika i Kierownika.
 • E-dokumenty – samoobsługa pracownicza. Co zmieniła pandemia w kwestii elektronizacji dokumentów kadrowych?

Webinar: Krajowy System e-Faktur bez tajemnic 

27.01.2022 | Barbara Jędrzejek, Patryk Steidten, Tomasz Ojrzyński, Wojciech Chrobak

Zapraszamy do oglądania zapisu z webinarium podczas, którego eksperci UHY ECA , Enova365 i Datio omówili poniższe kwestie:

 • Krajowy System e-Faktur – wprowadzenie: założenia, odbiorcy, stan prawny.
 • Korzyści i trudności w korzystaniu z systemu, jakie pojawiają się przed podatnikami.
 • Jak producent enova365 realizuje obsługę zmian w prawie gospodarczym, na przykładzie Platformy KSeF.

Oglądaj nagranie


Webinar: Polski Ład i nie tylko – co zmiany w przepisach na rok 2022 znaczą dla Ciebie?

13.01.2022 | Patryk Steidten, Tomasz Moszczyński, Joanna Walentek, Kinga Świetlicka

Zapraszamy do oglądania zapisu z webinarium podczas, którego eksperci UHY ECA i Enova365 omówili poniższe kwestie:

 • co zmieniło się w przepisach po wejściu Polskiego Ładu?
 • jak na tych zmianach nie stracić?
 • z czego skorzystać?

Poruszamy tematykę związaną m. in. z PIT, CIT, ZUS czy z nowymi ulgami. Opowiemy o pierwszych doświadczeniach z Polskim Ładem i pomożemy realizować je w sposób zgodny z prawem.

Oglądaj nagranie


Webinar: Przychody generalnego wykonawcy i dewelopera w świetle KSR i MSR

29.06.2022 | Michał Kołosowski

Przedsiębiorstwa z branży budowlanej i deweloperskiej obowiązuje szereg regulacji dotyczących rozliczania przychodów, a także ujmowania kosztów ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym zgodnie z obowiązującymi standardami. Jak poprawnie rozliczać kontrakty długoterminowe w ramach działalności generalnego wykonawcy wg KSR i MSR? Jak rozpoznawać przychody z umów z klientami zgodnie z MSSF 15?

Zapraszamy do oglądania zapisu z webinarium podczas, którego nasz ekspert omówił poniższe kwestie:

 • Metody rozliczenia przychodów w ramach działalności generalnego wykonawcy.
 • Stopień zaawansowania prac – rozliczenie.
 • Ujawnienie informacji w sprawozdaniu finansowym.
 • Przychody ze sprzedaży mieszkań.
 • Moment rozpoznania przychodu.
 • Rozpoznanie przychodów według 5-elementowego modelu.

OGLĄDAJ NAGRANIE


Webinar: Ceny transferowe 2021. Aktualne wyzwania dla podmiotów powiązanych

30.11.2021 | Michał Serafin, Katarzyna Gawłowska

2021 rok przyniósł wiele znaczących zmian dla cen transferowych. Nie tylko pojawiły się kolejne nowelizacje w przepisach,  ale również nowe obowiązki dla podatników wynikające z COVID-19. Jakie wyzwania czekają podmioty powiązane w 2021 roku? Co zmieniło się w przepisach dotyczących cen transferowych?

Zapraszamy do oglądania zapisu z webinarium, podczas którego nasi eksperci omówili poniższe kwestie:

 • Obowiązek przeglądu transakcji kontrolowanych.
 • Sytuację związaną z pandemią COVID-19.
 • Nowe obowiązki sprawozdawcze (deklaracja TP-R).
 • Raje podatkowe – nowe przepisy i obowiązki dotyczące cen transferowych.
 • Strategie podatkowe z punktu widzenia cen transferowych.

Oglądaj nagranie


Webinar: Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok?

26.01.2021 | Dominik Biel, Barbara Jędrzejek

Na co zwrócić szczególną uwagę, aby proces badania sprawozdania finansowego przebiegał szybko i sprawnie zarówno dla badanej spółki, jak i biegłego rewidenta?

Zapraszamy do oglądania zapisu z naszego ostatniego webinarium, podczas którego nasi eksperci omówili poniższe kwestie:

 • Spółki zobowiązane do poddania się badaniu.
 • Elementy sprawozdania finansowego.
 • Terminy sporządzenia sprawozdania.
 • Przebieg badania.
 • Współpraca z audytorem w trakcie badania.
 • Przegląd wartości szacunkowych.
 • Wpływ Covid na sprawozdanie finansowe oraz jego badanie.

oglądaj nagranie

Webinar: Płynność finansowa w ujęciu sprawozdawczym i prawnopodatkowym

14.01.2021 | Dominik Biel, Patryk Steidten

Płynność finansowa jest podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niejednokrotnie istotniejszą niż sam zysk. Pozwala zachować terminowość wypłat wynagrodzeń, zaopatrywać się w dobra i usługi potrzebne do zaspokojenia potrzeb jednostki oraz regulować krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia z kontrahentami. Wskaźnik płynności finansowej świadczy o sile przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej. Jak zarządzać płynnością finansową? Od czego zależy jej stan? Jakie są mierniki płynności finansowej?

Zapraszamy do oglądania zapisu z webinarium, podczas którego nasi eksperci omówili poniższe kwestie:

 • Sprawozdanie finansowe jako podstawowy miernik płynności przedsiębiorstwa.
 • Ryzyko zatorów płatniczych.
 • Rola organów państwowych w zakresie przeciwdziałania upadłości przedsiębiorstw.
 • Instrumenty podatkowe.
 • Instrumenty bilansowe.
 • Sprawozdawczość.

oglądaj nagranie