International Poland

Sieć UHY ECA w Polsce

Grupa UHY ECA

Grupa kapitałowa UHY ECA swoją działalność rozpoczęła w 2006 roku. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w rozwoju biznesu, świadcząc dla nich usługi w zakresie audytu, finansów, księgowości, doradztwa prawno-podatkowego oraz szkoleń. Za sukcesem naszej Grupy stoi zespół ponad 150 ekspertów, działających w 6 aglomeracjach w całej Polsce. Od lat plasujemy się w TOP 10 najlepszych spółek audytorskich w Polsce według prestiżowych rankingów Rzeczpospolitej.

W ramach pracy Departamentu audytu przeprowadzamy badania  prawidłowości sprawozdania finansowego, ocenę systemu rachunkowości oraz identyfikujemy obszary funkcjonowania biznesu, które wymagają usprawnienia. Dostarczamy naszym Klientom cennych informacji, wskazując na bieżące problemy księgowe, a także możliwości ich poprawy. 

W ostatnich latach prężnie rozwijamy Departament outsourcingu, wspomagając naszych Klientów w zagadnieniach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, sprawozdawczych, kontrolingowych, a także biznesowych. Zdobywanie przewagi rynkowej zapewniamy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym i finansowym dostosowanym do potrzeb Klientów.

Zakres usług świadczonych przez Departament prawno-podatkowy koncentrujemy na bieżącym doradztwie prawno – podatkowym, przeglądach podatkowych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT, podatku VAT oraz podatku u źródła WHT, a także podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Dla naszych Klientów prowadzimy również doradztwo w zakresie cen transferowych i obsługę postępowań podatkowych oraz sądowych. Nasi radcy prawni i adwokaci specjalizują się w prawie handlowym, cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, prawie pracy, a także sukcesji biznesu i obsługi firm rodzinnych.

UHY ECA Advisory

Spółka UHY ECA Advisory jest częścią sieci UHY ECA w Polsce. Świadczy usługi w zakresie doradztwa gospodarczego. Jej działania skoncentrowane są na wdrażaniu nowoczesnych technologii w finansach. Wspiera działy finansowe i menedżerów w przejściu z tradycyjnej roli utożsamianej ze strażnikiem finansów do roli partnera biznesowego biorącego aktywny udział w analizie strategicznej, formułowaniu strategii i jej wdrażaniu. 

Nad pracami UHY ECA Advisory czuwają profesjonaliści posiadający uznane na rynku kwalifikacje, w tym członków ACCA, biegłych rewidentów, menedżerów ze średniej i wyższej kadry kierowniczej, a także pracowników nauki posiadających stopień doktora w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i finanse. 

Celem UHY Advisory jest zwiększanie wartości firmy poprzez optymalizację procesów zarządzania finansami.  Dzięki automatyzacji procesów takich jak planowanie, raportowanie czy zamknięcie miesiąca kadra menedżerska może efektywniej wykorzystywać wartościowe informacje w praktyce biznesowej.