International Poland

Wydawnictwa

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński, Katarzyna Szarug
ODDK Gdańsk 2011
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości

Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga
ODDK Gdańsk 2012
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Roman Seredyński, Marcin Krupa
Wiedza i Praktyka 2011
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej - wyd, III uaktualnione

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej - wyd, III uaktualnione

Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Arkadiusz Lenarcik, Marta Dziedzia
ODDK Gdańsk 2011
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej - wyd. II uaktualnione

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej - wyd. II uaktualnione

Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia
ODDK Gdańsk 2010
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia
ODDK Gdańsk 2009
Sprawozdanie finansowe według MSSR/MSSF i Ustawy o Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według MSSR/MSSF i Ustawy o Rachunkowości

Julia Siewierska, Michał Kołosowski
ODDK Gdańsk 2011
Sprawozdanie finansowe 2009 według MSR/MSSF i Ustawy o Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe 2009 według MSR/MSSF i Ustawy o Rachunkowości

Julia Siewierska, Michał Kołosowski
ODDK Gdańsk 2010
Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Piotr Woźniak, Roman Seredyński
ODDK Gdańsk 2010
Różnice kursowe

Różnice kursowe

Katarzyna Szaruga
ODDK Gdańsk 2012
Różnice kursowe

Różnice kursowe

Katarzyna Szaruga
ODDK Gdańsk 2010
Różnice kursowe

Różnice kursowe

Katarzyna Szaruga
ODDK Gdańsk 2008
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Roman Seredyński, Marcin Krupa, Anna Stawowy, Sylwia Jałowiecka-Madeja
Poltext Warszawa 2009
Różnice kursowe - Instruktaż przeliczenia w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami

Różnice kursowe - Instruktaż przeliczenia w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami

Roman Serdyński, Sylwia Jałowiecka-Madeja
ODDK Gdańsk 2008
Niefinansowe aktywa trwałe według MSR (MSR/MSSF)

Niefinansowe aktywa trwałe według MSR (MSR/MSSF)

Sylwia Jałowiecka-Madeja, Roman Seredyński
SKP, Warszawa 2007