International Poland

Publikationen

Julia Siewierska, Michał Kołosowski

komentarz do_ustawy_rachunkowosci_miniRoman Seredyński, Katarzyna Szarug
Komentarz do ustawy o rachunkowości
ODDK Gdańsk 2011
dokumentacja zasad miniRoman Seredyński, Katarzyna Szaruga
zastsowanie mssf miniRoman Seredyński,
Marcin Krupa
operacje gospodarcze w praktyce księgowej_miniRoman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Arkadiusz Lenarcik, Marta Dziedzia

 

ksiazka mini_8Roman Seredyński, Katarzyna
Szaruga, Marta Dziedzia

„Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wyd. II uaktualnione”
ODDK Gdańsk 2010 Wydanie II uaktualnione
ksiazka mini_1Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia
„Operacje gospodarcze w praktyce księgowej”
ODDK Gdańsk 2009
 
sprawozdanie finansowe_miniJulia Siewierska, Michał Kołosowski
„Sprawozdanie finansowe według MSSR/MSSF i Ustawy o Rachunkowości.
ODDK Gdańsk 2011
ksiazka mini_4Julia Siewierska, Michał Kołosowski

ODDK Gdańsk 2010

ksiazka mini_7Piotr Woźniak, Roman Seredyński
Rachunkowość zabezpieczeń
ODDK Gdańsk 2010
   
Katarzynroznice kursowe 2012 minia Szaruga
„Różnice kursowe”
ODDK Gdańsk 2012

ksiazka 9_miniKatarzyna Szaruga
„Różnice kursowe”
ODDK Gdańsk 2010
ksiazka mini_3Katarzyna Szaruga
„Różnice kursowe”
ODDK Gdańsk 2008
 
ksiazka mini 2Roman Seredyński, Marcin Krupa, Anna Stawowy, Sylwia Jałowiecka-Madeja
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Poltext Warszawa 2009
 ksiazka mini 5 ksiazka mini_6Sylwia Jałowiecka-Madeja, Roman Seredyński
„Niefinansowe aktywa trwałe według MSR (MSR/MSSF)”
SKP, Warszawa 2007