International Poland

Audyt

Bezpieczeństwo i stabilność finansowa podmiotów gospodarczych jest podstawą współczesnej gospodarki. Audyt sprawozdań finansowych zapewnia informację o prawidłowości sprawozdania finansowego, ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. To także cenne informacje o kondycji firmy i wskazanie możliwości poprawy oraz bieżące rozwiązywanie problemów księgowych.

Oferujemy szeroki zakres usług audytorskich i rewizji finansowej w tym w szczególności:

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z:

 • Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR),
 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF),
 • Niemieckim Prawem Bilansowym (HGB),
 • Standardami Stanów Zjednoczonych (US GAAP).

Badamy i sporządzamy pakiety konsolidacyjne.

Przekształcamy sprawozdania finansowe na zgodne z:

 • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF),
 • Niemieckim Prawem Bilansowym (HGB),
 • Standardami Stanów Zjednoczonych (US GAAP).

Doradzamy w zakresie opracowania i wdrożenia polityki rachunkowości,

Zajmujemy się doradztwem finansowym przy przygotowaniu prospektu emisyjnego w tym:

 • warsztaty szkoleniowe z zakresu wymogów prospektu emisyjnego oraz MSR/ MSSF
 • przekształcenie sprawozdań finansowych na warunki MSSF
 • przygotowanie szablonów prezentacji danych finansowych w prospekcie emisyjnym
 • sporządzenie historycznej informacji finansowej do prospektu
 • sporządzenie informacji pro-forma, sporządzenie prognoz.
 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • badanie historycznej informacji finansowej prezentowanej w prospekcie emisyjnym
 • badanie informacji pro-forma
 • badanie prognoz i szacunków
 • uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przeprowadzamy audyty dochodzeniowe

Świadczymy też usługi:

 • doradztwa inwestycyjnego (fuzje, przejęcia),
 • wyceny i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • analizy finansowej typu Due Diligence,
 • badania informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach,
 • badania sprawozdań wyborczych,
 • audyty projektów i programów unijnych,
 • bieżącego doradztwa rachunkowego.

Aby w pełni dostosować nasze usługi audytorskie do specyfiki i potrzeb Klientów nasze usługi audytorskie koncentrujemy w obrębie następujących specjalizacji:

 

UHY ECA Sp. z o.o. jest Firmą Partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od kilku lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje programy Firm Partnerskich GPW dla MSP oraz Giełdowych Firm Partnerskich – Liderów Rynku Pierwotnego. Programy te zostały uruchomione, by ułatwić spółkom znalezienie odpowiednich partnerów, którzy wspomogą te firmy w drodze na Giełdę.

UHY ECA zostało zaproszone do tej prestiżowej współpracy w ramach Programów z uwagi na doświadczenie w kontaktach ze spółkami giełdowymi m.in. jako audytor sprawozdań finansowych spółek zainteresowania publicznego.

Świadczymy usługi w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Posiadamy specjalistów przygotowanych do obsługi podmiotów według zróżnicowanych standardów, zarówno PSR jak i MSR/MSSF, HGB oraz US GAAP dzięki czemu z powodzeniem świadczymy usługi również dla klientów z kapitałem zagranicznym.

Posiadana wiedza i kwalifikacje wykorzystywane są w procesach konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi i niemieckimi przepisami.

Łącząc wiedzę teoretyczną z licznymi doświadczeniami praktycznymi oferujemy:

 • weryfikację oraz pomoc w sporządzeniu pakietów konsolidacyjnych zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej
 • współpracę z zagranicznymi audytorami w celu sprawnej obsługi międzynarodowych grup kapitałowych
 • doradztwo w zakresie identyfikowania różnic oraz przekształcania sprawozdań finansowych w trzech płaszczyznach:
  • Ustawy o Rachunkowości (UoR)
  • Niemieckiego Prawa Bilansowego (HGB)
  • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF)