International Poland

Anna Ławniczak

Associate Partner 
Biegły rewident (nr:  13066)

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie kierowała pracą zespołu przeprowadzającego badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). W trakcie swojej pracy zawodowej zajmowała się również sporządzaniem pakietów konsolidacyjnych oraz realizowaniem projektów Due Diligence.