International Poland

Aleksandra Sasin

Partner

Biegły rewident (nr: 12728)

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, a także towarzystw funduszy inwestycyjnych. Brała udział w wykonywaniu usług oceny systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz w ocenie metod i zasad rachunkowości wymaganych przy sporządzaniu lub uaktualnianiu prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych. Doświadczenie zdobywała również podczas pracy w biurze rachunkowym prowadzącym księgi rachunkowe funduszy inwestycyjnych czynnie uczestnicząc w procesie wyceny, współpracując z depozytariuszem oraz towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

Ponadto brała udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, a także raportowaniu do instytucji nadzorujących fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestniczyła w kontrolach procedur obowiązujących agenta transferowego oraz biura rachunkowego w związku ze świadczeniem usług na rzecz funduszy inwestycyjnych, a także w badaniu sprawozdań finansowych domu maklerskiego. Zajmuje się również badaniami sprawozdań finansowych alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz spółek kapitałowych o profilu produkcyjnym i handlowym, między innymi notowanych na GPW.