International Poland

Audyt funduszy inwestycyjnych

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w zakresie przeprowadzania przeglądów i badań sprawozdań finansowych zarządzanych przez nie Funduszy. Świadczymy usługi dla:

  • Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ)
  • Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych
    Zamkniętych (NS FIZ)
  • Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO)