International Poland

Nabycie biletów lotniczych a obowiązek podatkowy

W lipcowym wydaniu “Aktualności księgowych” (wydanie nr 182) opublikowany został artykuł Arkadiusza Juzwy, Doradcy podatkowego i Managera w Grupie UHY ECA. Autor szczegółowo wyjaśnia zagadnienie obowiązku związanego z podatkiem u źródła w kontekście zakupu biletów lotniczych od pośrednika, wskazując rozwiązanie problemu:

“Spółka w związku z podróżami służbowymi pracowników nabywa bilety lotnicze, zarówno na loty krajowe, jak i zagraniczne. Czy także w przypadku lotów krajowych powstaje obowiązek podatkowy w podatku u źródła?”

Arkadiusz Juzwa przypomina treść art.21 ust. 1 pkt 4art. 26 i art. 26a ustawy o CIT podkreślając jednocześnie, iż “dla powstania obowiązku podatkowego w podatku u źródła nie jest istotna relacja, w ramach której wykonywany jest lot, lecz status (nierezydenta) przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej uzyskującego przychód.”

Autor wskazuje na stanowisko organów podatkowych, które utrzymywały, iż w sytuacji nabycia biletów lotniczych od zagranicznych linii powstaje obowiązek podatkowy w podatku u źródła oraz na zmianę tego podejścia: “obowiązek poboru podatku u źródła obciążać będzie dopiero polskiego pośrednika, gdy ten dokona zapłaty (ze środków uzyskanych od nabywców biletów) na rzecz zagranicznych przewoźników lotniczych.”

Arkadiusz Juzwa podkreśla, iż aktualne stanowisko organów podatkowych jest właściwe i znajduje potwierdzenie w interpretacjach sądów administracyjnych, co opatruje komentarzem zawierającym odwołania do wyroku WSA w Rzeszowie.

 

 

Nabycie biletów lotniczych a obowiązek podatkowy