International Poland

Znowelizowana ulga na działalność badawczo-rozwojową

“Znowelizowana ulga na działalność badawczo-rozwojową ogranicza katalog niektórych kosztów kwalifikowanych” – publikacja Arkadiusza Juzwy, Managera i Doradcy podatkowego w UHY ECA, dla Aktualności księgowych (nr 206/maj 2018)

Autor odpowiada na pytanie:

“Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W tym celu nabywa m.in. usługi doradcze, także od podmiotów komercyjnych. Ponosi również wydatki na promocję nowych produktów. Czy koszty te będą mogły zostać rozliczone w 2018 roku w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R)?”

Wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne stanowią koszty kwalifikowane – pod kątem ulgi B+R – gdy nabywane są od jednostek naukowych lub są przez te jednostki wykonywane w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Arkadiusz Juzwa wyjaśnia w swej publikacji jakie jednostki są jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki:

  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
  • jednostki naukowe PAN,
  • instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • inne jednostki organizacyjne będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Czy zatem wydatki na kampanie reklamowe – związane bezpośrednio z wprowadzeniem produktów, jakie zostały rozwinięte dzięki działalności B+R – stanowią koszty kwalifikowane? Specjalista UHY ECA odpowiadając na to pytanie nawiązuje m.in. do wyroku WSA w Warszawie z 29 marca 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 1235/17).

Znowelizowana ulga na działalność badawczo-rozwojową