International Poland

Dowóz pracownika do spółki a podwyższone koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust.13 ustawy o PIT podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy.

Czy przepis ten ma zastosowanie jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi transport?

Szczegółowo zagadnienie wyjaśnia Arkadiusz Juzwa, Doradca podatkowy oraz Manager w Grupie ECA.

W swej publikacji, jaka ukazała się na łamach czasopisma Aktualności księgowe (nr 143), wskazuje i omawia podstawy prawne mające zastosowanie w tym przypadku.

LOGOTYP_Aktualnosci Ksiegowe