International Poland

Cena sprzedaży auta służbowego a jego wartość rynkowa

Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji, jakie ukazały się w Aktualnościach księgowych, wydanie nr 145.

Poniżej prezentujemy przykładowe problemy, których rozwiązanie wskazuje w dwutygodniku Arkadiusz Juzwa, Doradca podatkowy i Manager w Grupie ECA.

“Czy preferencyjna sprzedaż samochodu służbowego pracownikowi może pociągać za sobą jakieś konsekwencje na gruncie CIT?”

“Co to oznacza, że cena określona w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej?”

“Czy okoliczność sprzedaży samochodu po preferencyjnej cenie w ramach programu motywacyjnego skierowanego do pracowników będzie uzasadnieniem zastosowania niższej ceny sprzedaży samochodu?”

“Spółka planuje sprzedać swoim pracownikom wykupione z leasingu samochody po cenie wykupu od leasingodawcy. Czy sprzedaż ta będzie rodzić skutki podatkowe dla pracowników?”

“Spółka z o.o. jest leasingobiorcą samochodów osobowych, wykorzystywanych jako samochody służbowe. Po zakończeniu umowy leasingu spółka dokonuje zakupu (wykupu) samochodów od leasingodawcy (zgodnie z warunkami umowy leasingu). Cena wykupu kształtuje się znaczenie poniżej wartości rynkowej samochodów. Czy powinna w tej sytuacji rozpoznać przychód ze świadczeń częściowo odpłatnych?”

 

LOGOTYP_Aktualnosci Ksiegowe