International Poland

Zaliczki na PIT od świadczeń niepodlegających opodatkowaniu

Jak powinien postąpić zakład – płatnik PIT – w sytuacji, gdy zaliczki na PIT za poszczególne miesiące zostały pobrane od świadczeń niepodlegających opodatkowaniu?

Szczegółowej odpowiedzi udziela w swej publikacji Arkadiusz Juzwa – Manager w Grupie ECA.

Poniżej prezentujemy jej fragmenty. Cały artykuł został opublikowany na łamach dwutygodnika “Aktualności księgowe”.

Zaliczki na PIT od świadczeń niepodlegających opodatkowaniu

W praktyce zakładów pracy pełniących funkcję płatnika PIT zdarzają się sytuacje, gdy zaliczki na podatek za poszczególne miesiące zostały pobrane od świadczeń niepodlegających opodatkowaniu. Powstaje więc pytanie, jak należy postąpić z „nadpłaconą” zaliczką.

Nie do rzadkości należą przypadki, gdy firma działająca jako płatnik PIT pobiera zaliczki na podatek od świadczeń pracowniczych niepodlegających opodatkowaniu. Sytuacja taka może być skutkiem pomyłki samego płatnika, jeżeli ten przy obliczaniu zaliczek nie uwzględni któregoś ze zwolnień, jak również konsekwencją wątpliwości interpretacyjnych dotyczących tego, czy dane świadczenie w ogóle powinno być identyfikowane jako generujące przychód u pracownika (...)

Skoro zaliczki zostały nadpłacone przez spółkę (płatnika), może powstać wątpliwość, czy wobec powyższego jest ona uprawniona do tego, aby wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Takie postępowanie również należy uznać za niedopuszczalne. Chociaż przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają występowanie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty także przez płatnika, to w orzecznictwie oraz w doktrynie wskazuje się, że płatnik może złożyć taki wniosek, jeżeli na skutek własnych błędów wpłacił podatek w wysokości większej od należnej albo większej od wysokości pobranego podatku – jednak wtedy tylko, gdy (...)

Prawidłowy sposób postępowania, na który wskazują także organy podatkowe, polega na rozliczeniu nadpłaconych zaliczek w zeznaniu rocznym pracownika.”

LOGOTYP_Aktualnosci Ksiegowe