International Poland

Opodatkowanie pożyczek udzielanych przez polskie firmy podmiotom zagranicznym

W listopadowym wydaniu czasopisma Aktualności księgowe (nr 141) ukazał się artykuł Arkadiusza Juzwy, Doradcy podatkowego i Managera w Grupie ECA.

Publikacja szeroko wyjaśnia zagadnienie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych przez polskie podmioty pożyczkobiorcom mającym siedzibę za granicą.

Poniżej prezentujemy fragmenty artykułu – problematyczne zagadnienia, których rozwiązania wraz z powołaniem na obowiązujące przepisy prawne odnajdziecie Państwo w dwutygodniku.

  1. “Pożyczkobiorca z siedzibą w Polsce udziela zagranicznemu pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej na podstawie umowy zawartej w Polsce. Wykonanie umowy następuje poprzez zlecenie przelewu, ze środków zdeponowanych na rachunku bankowym prowadzonym w Polsce, na zagraniczny rachunek pożyczkobiorcy. Przy tym obaj kontrahenci to przedsiębiorcy, podmioty prowadzące w swoich państwach samodzielną działalność gospodarczą. Przedmiot działalności polskiego pożyczkobiorcy obejmuje udzielanie pożyczek, a pożyczkobiorca zaciąga pożyczkę na cele prowadzonej działalności. Kiedy umowa pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a kiedy PCC?”
  2. “Spółka A z siedzibą w Warszawie udzieliła spółce ze Szwajcarii pożyczki pieniężnej w wysokości 10 tys. euro. Podpisanie umowy pożyczki nastąpiło w siedzibie pożyczkobiorcy. W momencie udzielenia pożyczki pieniądze znajdowały się w banku w Warszawie. Czy należy zapłacić PCC?”
  3. “Wspólnik zagranicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielił spółce pożyczki 100 tys. zł. Czy pożyczka będzie podlegała PCC?”

 

LOGOTYP_Aktualnosci Ksiegowe