International Poland

Koszt wytworzenia sprzedanych gier komputerowych

Koszt wytworzenia sprzedanych gier komputerowych nie jest ustalany w sposób standardowy, czyli jako iloczyn jednostkowego kosztu wytworzenia oraz ilości sprzedanych wyrobów gotowych.

W przypadku gier komputerowych nie jest możliwe wskazanie jednostkowego kosztu wytworzenia. Taki produkt może być bowiem sprzedawany przez nieokreślony czas i w nieznanej ilości egzemplarzy.

Marta Gronos, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, odpowiada w swej publikacji na pytanie o prawidłowe rozliczenie kosztu wytworzenia produktów wielokrotnej sprzedaży.

Jak wskazuje autorka: “Częstym błędem popełnianym przez spółki jest ujmowanie poniesionych kosztów jako prace badawczo– rozwojowe bądź inne wartości niematerialne i prawne, a następnie ich amortyzacja po zakończeniu produkcji”.

W artykule znajdą Państwo odpowiedź m.in. na takie pytania jak:

    • Jak należy wyceniać produkty sprzedawane stopniowo – w tym oprogramowanie komputerów czy filmy?
    • Jak należy obliczyć koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych w sytuacji poniesienia dodatkowych kosztów (innych niż koszt wytworzenia) – na przykład kosztów sprzedaży czy kosztów dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb klienta?
    • Czy ujęcie kosztów wytworzenia takich produktów w podatku dochodowym następuje w tym samym momencie co w prawie bilansowym?

 

 

FB UHY ECA