International Poland

Specjaliści UHY ECA na łamach Rzeczpospolitej

Regularnie na łamach Rzeczpospolitej ukazują się publikacje specjalistów UHY ECA.

9 maja opublikowane zostały dwa artykuły:

“Jak dostosować księgi rachunkowe do MSSF 9”Weronika Król, Starszy konsultant w Departamencie audytu UHY ECA

Autorka wskazuje w swej publikacji, iż Spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF zobowiązane są do wdrożenia nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. i późniejszych. Wejście w życie nowego standardu – MSSF 9 – prowadzi do rewolucyjnych zmian w zasadach klasyfikacji oraz wyceny aktywów finansowych. Zmienia także wymogi dotyczące rachunkowości zabezpieczeń”. Przybliża kluczowe wymogi nowego standardu czy też zależności pomiędzy testem SPPI i oceną modelu biznesowego.

“Kasa fiskalna nie musi być obowiązkowa, gdy klient nie płaci gotówką”Michał Pieróg, Młodszy konsultant w Departamencie doradztwa podatkowego UHY ECA

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2454; dalej: rozporządzenie). Zastąpiło ono rozporządzenie z 16 grudnia 2016 r. Jak pisze autor: “Do treści nowego rozporządzenia dodano przykładowo trzy duże grupy czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnień (wyłączono m.in. usługi związane z rozrywką i rekreacją.”

 

Specjaliści UHY ECA na łamach Rzeczpospolitej