International Poland

Anna Narkiewicz

Dyrektor Departamentu Audytu
Biegły Rewident (nr wpisu 13479)

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie była odpowiedzialna przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem oraz przeglądem sprawozdań finansowych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Brała również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych oraz w realizacji projektów dotyczących wyceny przedsiębiorstw.

Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Autorka artykułów oraz publikacji z zakresu rachunkowości.