International Poland

Agata Dominas

Manager

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych firmach świadczących usługi z zakresu księgowości oraz finansów. Posiada doświadczenie w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z  Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz realizacji projektów Due Diligence.