International Poland

Anna Salus-Kubiak

Biegły Rewident (nr wpisu 13826)

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Biznes Międzynarodowy oraz Uniwersytetu Paderborn na kierunku Handel Międzynarodowy. Otrzymała ACCA Diploma in International Financial Reporting.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmowała się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z  Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Doświadczenie praktyczne w obszarze finansów zdobywała również na stanowisku managera kontrolingu w międzynarodowej grupie kapitałowej.