International Poland

Blog

Centralne repozytorium faktur – doświadczenia w innych krajach europejskich

16.09.2021

W tym artykule Centralne repozytorium faktur jako kolejny krok cyfryzacji rozliczeń z fiskusem opisaliśmy jak prawdopodobnie w Polsce będzie funkcjonował Krajowego System e-Faktur. Poniżej przedstawiamy przykłady…

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

16.09.2021

W 2021 roku po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Obowiązek składania sprawozdań wynika z Ustawy z dnia…

Ewidencjonowanie czynności i czasu pracy na home office

25.08.2021

Obecnie praca zdalna stała się codziennością dla wielu pracowników i ich pracodawców. Początkowo miało to być rozwiązanie tymczasowe, z którym wiązały się pewne obawy. …

Elektromobilność w Polsce. „Mój elektryk” – rządowy program dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych

06.08.2021

Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie. Pod koniec maja 2021 r. po polskich drogach jeździło 25 407…

Nowa wersja formularza TP-R

16.07.2021

Pod koniec 2020 roku, odpowiednio 29 i 30 grudnia, Ministerstwo Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach…

Nowe technologie w zarządzaniu dokumentacją księgową

25.05.2021

Nowe technologie w zarządzaniu dokumentacją księgową System zarządzania dokumentacją księgową w firmie wpływa istotnie na całą organizację wewnętrzną jednostki. Odpowiedni dobór sposobu zarządzania dokumentami…

Organizacja szczepień w zakładzie pracy – potencjalne kwestie praktyczne

13.05.2021

Obecne plany przyspieszenia szczepień w Polsce przewidują rozpoczęcie masowych szczepień w zakładach pracy od II kwartału 2021 roku. Takie posunięcie umożliwiałoby zwiększenie liczby miejsc,…

Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe: pomoc rządowa oraz wpływ pandemii COVID-19 na APA

09.03.2021

W połowie grudnia 2020 r. OECD opublikowało nowe wytyczne dotyczące obszaru cen transferowych. Wytyczne zamieszczono w postaci dokumentu „Guidance on the transfer pricing implications…

Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe: analizy porównawcze oraz alokacja kosztów i strat

15.02.2021

Na otoczenie biznesowe w 2020 roku, w sposób bezprecedensowy wpłynęło pojawienie się, a następnie gwałtowne rozprzestrzenianie koronawirusa COVID-19. W celu ograniczenia jego transmisji rządy…

Zarządzanie ryzykiem walutowym

15.02.2021

Czym jest ryzyko walutowe?  Jednym z najczęściej spotkanych ryzyk, które występują u większości podmiotów gospodarczych jest ryzyko walutowe(ryzyko kursowe). Możemy je określić jako prawdopodobieństwo…