International Poland

Blog

Tax blog

Podatkowe konsekwencje konfiskaty samochodu w leasingu

10.04.2024

Od 14 marca 2024 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane art. 178 oraz art. 178a kodeksu karnego, na podstawie których pijanemu kierowcy grozi konfiskata samochodu. Sąd…

Blog podatkowy

Nowy limit w kasowym PIT

27.03.2024

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o zwiększeniu limitu kasowego PIT do kwoty 250 tysięcy euro. Pierwotnie resort finansów zakładał proponowany sposób rozliczenia przedsiębiorcom o przychodach…

Transfer pricing

Podatek wyrównawczy w polskim systemie podatkowym

20.03.2024

W dniu 14 grudnia 2022 r. została uchwalona dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 w  sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych…

Zmiana podstawy wymiaru oraz kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorcy na ryczałcie

14.02.2024

ZUS przekazał informację dotyczącą podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy na ryczałcie w od 1 stycznia 2024 roku. Składka…

Zbliża się termin złożenia informacji o cenach transferowych za rok 2022!

04.01.2024

Druga połowa 2023 r. była gorącym okresem dla cen transferowych. Dopiero pod koniec października Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, interaktywne formularze informacji o cenach transferowych…

Podatkowa perspektywa rozwiązania Fundacji Rodzinnej

19.06.2023

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej z założenia ma  zapewnić wielopokoleniową trwałość biznesu poprzez m.in. ułatwienie planowania sukcesji firm rodzinnych. Jako nowa…

Nowe objaśnienia Ministra finansów dotyczące cen transferowych

25.05.2023

Dnia 29 marca 2023 r. zostały opublikowane objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 24 marca 2023 r. nr 5: Metoda ceny odprzedaży. Czy objaśnienia podatkowe…

Nowoczesne technologie i ich wpływ na współczesny biznes

17.04.2023

Dzięki dostępowi do nowych technologii świat rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dążenie w kierunku cyfryzacji jest zauważalne na całym świecie. Pandemia Covid-19…

Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a przepisami dotyczącymi cen transferowych

04.04.2023

W trakcie sporządzania dokumentacji w cenach transferowych istotną rolę odgrywa współpraca z działem księgowym. Z tego powodu w poniższym artykule przytoczymy istotne różnice z…

Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych – jest uchwała NSA.

30.03.2023

W dniu 27 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o sygn. I FPS 2/22 dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku z przepisami…