International Poland

Blog

Nowe zasady spłaty i egzekucji zaległości podatkowych

15.03.2023

Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w licznych aktach prawnych, w tym…

How technologies influence tax settlements?

15.02.2023

Thanks to access to new technologies, the world is developing faster today than ever before. The trend towards digitalisation is noticeable all over the…

Nowoczesne technologie i ich wpływ na współczesny biznes

15.02.2023

Dzięki dostępowi do nowych technologii świat rozwija się dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dążenie w kierunku cyfryzacji jest zauważalne na całym świecie. Pandemia Covid-19…

Ustawa o fundacji rodzinnej została podpisana przez Prezydenta

13.02.2023

W dniu 6 lutego Prezydent podpisał długo oczekiwaną Ustawę o fundacji rodzinnej. Głównym celem ustawy jest zarządzanie majątkiem i jego ochroną zgodnie z wolą,…

Nowelizacja KSH w świetle przepisów o cenach transferowych

10.02.2023

Zmiany w KSH – sprawne zarządzanie spółkami zależnymi Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 r. poz. 1467, dalej…

Termin na złożenie powiadomienia CBC-P oraz formularza ORD-U coraz bliżej

09.02.2023

Zbliżający się termin 31 marca wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków sprawozdawczo–informacyjnych, do których należy między innymi złożenia powiadomienia CBC-P, a także złożenie informacji…

Kolejny korzystny wyrok NSA w sprawie kosztów finansowania dłużnego

31.01.2023

NSA wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. (sygn. akt II FSK 1488/20) oddalił skargę kasacyjną fiskusa w sporze dotyczącym sposobu limitowania kosztów finansowania…

Zmiany w safe harbour

24.01.2023

Podatniku sprawdź czy jesteś zwolniony z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie safe harbour. Z początkiem 2022 roku zostały wprowadzone nowe przepisy w…

Podwójne obliczanie zaliczek na podatek PIT w 2023 roku

19.01.2023

Rok 2022 był rokiem pełnym wyzwań dla podatników, którzy musieli mierzyć się z rewolucyjnymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład. Jednym z najbardziej problematycznych zagadnień…

Projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF

07.12.2022

W dniu 1 grudnia 2022 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług…