International Poland

Finance & Accounting Blog

Wszelkie kwestie związane z obszarem finansów i księgowości

Nowe technologie w zarządzaniu dokumentacją księgową

25.05.2021

Nowe technologie w zarządzaniu dokumentacją księgową System zarządzania dokumentacją księgową w firmie wpływa istotnie na całą organizację wewnętrzną jednostki. Odpowiedni dobór sposobu zarządzania dokumentami…

Organizacja szczepień w zakładzie pracy – potencjalne kwestie praktyczne

13.05.2021

Obecne plany przyspieszenia szczepień w Polsce przewidują rozpoczęcie masowych szczepień w zakładach pracy od II kwartału 2021 roku. Takie posunięcie umożliwiałoby zwiększenie liczby miejsc,…

Elektroniczna ewidencja sprzedaży – e-dowody zakupu (cz. II)

26.10.2020

E-paragon i e-faktura jako nowa forma dowodu zakupu Plan pełnej informatyzacji ewidencji sprzedaży w Polsce zakłada przede wszystkim – o czym pisałyśmy ostatnio –…

Elektroniczna ewidencja sprzedaży – kasy online (cz. I)

14.09.2020

Kasy online – kto i od kiedy może ich używać? Od dnia 1 maja 2019 r. istnieje możliwość stosowania nowego rodzaju kas fiskalnych, tzw….

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – możliwość wpływu na jego modyfikacje

13.08.2020

W ramach swoich inicjatyw Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przeprowadza w tym roku konsultacje dotyczące Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej:…

Digitalizacja dokumentacji pracowniczej – szansa na usprawnienie działalności w dobie pracy zdalnej

23.06.2020

Od prawie półtora roku obowiązują nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją .

Proces zarządzania należnościami cz. I

10.06.2020

Proces zarządzania należnościami jest istotnym elementem Zarządzania Finansowego oraz Zarządzania Ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strumień należności, jego wielkość i przewidywalność ma kluczowy wpływ na płynność przedsiębiorstwa, możliwość bieżącej obsługi zobowiązań, potencjał inwestycyjny a także planowanie działań dotyczących zarządzania poziomami pozostałych składników aktywów i pasywów.