International Poland

Tax blog

Wszelkie kwestie podatkowe, w tym najważniejsze nowości i zmiany, okiem doradców podatkowych.

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć koszty poniesione z tytułu inwestycji w robotyzację

02.02.2021

System ulg podatkowych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstw, obejmujący dziś ulgę B+R (ulga na działalność badawczo-rozwojową) oraz ulgę IP Box (preferencyjna stawka podatku dla dochodów…

Ulga na złe długi uregulowana w polskiej ustawie o VAT niezgodna z przepisami unijnymi

23.12.2020

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok odnośnie polskiej spółki E. Sp. z o.o. Sp.k. Sprawa toczyła się przeciwko…

Nowe propozycje uproszczeń w rozliczeniu podatku od towarów i usług wynikające z tzw. pakietu „Slim VAT”

16.10.2020

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt z dnie 14 sierpnia 2020 r.,…

Kupujący nieruchomości w Polsce płacą mniej niż połowę średniego podatku UE od zakupu nieruchomości

27.07.2020

Niski podatek pomógł ożywić polski rynek mieszkaniowy po 2008 roku Nacisk na podniesienie podatków od nieruchomości w celu zmniejszenia kosztów koronawirusa Hiszpania, Belgia i…

Tarcza antykryzysowa a prawo podatkowe – co przedsiębiorca powinien wiedzieć i jakie działania podjąć w dobie pandemii COVID-19

07.04.2020

W dniu 31 marca 2020 r. ogłoszono o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…

Przesunięcie terminu CIT-8

30.03.2020

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca br. opublikowane zostało rozporządzenie, w którym do dnia 31 maja 2020 r. przesunięto: termin złożenia zeznania o…

Pojęcie straty podatkowej w kontekście zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

24.02.2020

Jedną z rewolucyjnych zmian, wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) jest możliwość…

Aktualnie obowiązujące sankcje na gruncie przepisów o cenach transferowych

02.09.2019

Autor: Dorota Topyła-Bażak Wraz z nowymi regulacjami w zakresie cen transferowych na 2019 rok, pojawiły się nowe sankcje istotnie zaostrzające odpowiedzialność podatników za niedochowanie…

Obowiązki płatników związane z poborem WHT

12.07.2019

Zyskaliśmy więcej czasu UHY ECA pragnie poinformować, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia…

Karty paliwowe zwolnione z podatku VAT

24.05.2019

Karta paliwowa jako usługa finansowa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 maja br. w sprawie C-235/18 orzekł, że emitenci kart paliwowych (inni…