International Poland

Tax blog

Wszelkie kwestie podatkowe, w tym najważniejsze nowości i zmiany, okiem doradców podatkowych.

Przełomowa interpretacja indywidualna dotycząca ulgi na ekspansję

24.11.2022

W dniu 14 listopada 2022 r. Dyrektor KIS wydał przełomową interpretację indywidualną (sygn. 0111KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD) dotycząca ulgi prowzrostowej, zwanej potocznie „ulgą na ekspansję”. Ulga ta…

Ustawa o fundacjach rodzinnych wkracza w ostatni etap projektowania

10.11.2022

Po częściowym uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 listopada 2022 r. trzeci już projekt ustawy o Fundacji rodzinnej….

Umowa może być uznana za fakturę na potrzeby podatku VAT

12.10.2022

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 29 września 2022 r., sygn. C-235/21 stwierdził, że zawarta umowa może być uznana za fakturę VAT,…

Błędna kwalifikacja transakcji w ramach dostawy łańcuchowej – ważny wyrok TSUE

12.07.2022

W przypadku błędnego opodatkowania WNT nie można nakładać na podatnika „podwójnego podatku” – taka konkluzja wynika z wydanego w „polskiej” sprawie wyroku TSUE (sygn….

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych a umowa zamiany

16.02.2022

W katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych znajduje się umowa zamiany rzeczy i praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit….

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej – czy to kolejny krok ułatwiający organom skarbowym typowanie kontroli?

05.10.2021

Nowelizacja ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła obowiązek publikowania strategii podatkowych przez podmioty o rocznych przychodach powyżej 50 mln euro oraz…

Elektromobilność w Polsce. „Mój elektryk” – rządowy program dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych

06.08.2021

Polsce nadal daleko do europejskich liderów elektromobilności, jednak zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie. Pod koniec maja 2021 r. po polskich drogach jeździło 25 407…

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć koszty poniesione z tytułu inwestycji w robotyzację

02.02.2021

System ulg podatkowych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstw, obejmujący dziś ulgę B+R (ulga na działalność badawczo-rozwojową) oraz ulgę IP Box (preferencyjna stawka podatku dla dochodów…

Ulga na złe długi uregulowana w polskiej ustawie o VAT niezgodna z przepisami unijnymi

23.12.2020

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok odnośnie polskiej spółki E. Sp. z o.o. Sp.k. Sprawa toczyła się przeciwko…

Nowe propozycje uproszczeń w rozliczeniu podatku od towarów i usług wynikające z tzw. pakietu „Slim VAT”

16.10.2020

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt z dnie 14 sierpnia 2020 r.,…