International Poland

Zmiana podstawy wymiaru oraz kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorcy na ryczałcie

ZUS przekazał informację dotyczącą podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy na ryczałcie w od 1 stycznia 2024 roku.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców z ulgą na start

  • 660,71 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 419,46 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki)

  • 767,85 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki)

  • 982,13 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.258,39 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki)

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej

  • 767,85 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki)

Składka zdrowotna dla osób współpracujących z przedsiębiorcami

  • 825,89 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 524,33 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki)

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej

  • 242 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Przedsiębiorcy na skali i podatku liniowym oraz IP Box

  • podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Miesięczna podstawa wymiaru składki w całym roku składkowym (1 lutego 2024 r. – 31 stycznia 2025 r.) nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego – 4.242 zł.

Składka nie może być niższa od kwoty:

  1. 314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki – 3.490 zł).
  2. 381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki – 4.242 zł)


Artur Wróblewski

Konsultant – Dział Doradztwa Prawno-Podatkowego