International Poland

Transfer Pricing Blog

Wszelkie kwestie związane z obszarem cen transferowych.

Nowe wzory formularzy TP-R

03.10.2022

Pod koniec sierpnia 2022 r. Minister Finansów podpisała nowe rozporządzenia w  sprawie informacji o  cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz…

Proponowane zmiany w cenach transferowych

04.08.2022

W dniu 28 czerwca 2022 roku, Ministerstwo Finansów (MF) ogłosiło projekt kolejnej już nowelizacji tzw. „Polskiego Ładu”, tj. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022…

Powiązania, obowiązek dokumentacyjny a wyłączenia w cenach transferowych

03.07.2022

Jak wynika z Pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) z dnia 18 maja 2021 r. (0111-KDIB2-1.4010.54.2021.2.MK), wyłączenie podmiotów ze stosowania przepisów rozdziału o…

Wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji oraz złożenie deklaracji TPR

08.04.2022

Podobnie jak w poprzednich latach, ustawodawca planuje przedłużyć terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen…

Obowiązek złożenia ORD-U za 2021 r.

24.03.2022

Zbliżający się termin 31 marca br. wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, do których należy między innymi złożenie informacji o umowach zawartych z…

Publikacja pytań i odpowiedzi związanych z raportowaniem Country-by-Country

16.03.2022

3 marca 2022 roku został opublikowany dokument „CbC. Raportowanie według krajów – pytania i odpowiedzi, wydanie piąte, luty 2022, MF” zawierający odpowiedzi Ministerstwa Finansów…

Nowy rok, nowe zmiany w cenach transferowych

09.02.2022

Nowy rok, nowe zmiany w Cenach Transferowych

Czy formularze TPR oraz MDR są skarbnicą wiedzy dla organów podatkowych?

22.11.2021

W 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły o prawie jedną czwartą kontroli mniej niż rok wcześniej. Istotnie zmniejszyła się również ilość kontroli celno-skarbowych. Z pewnością…

Nowa wersja formularza TP-R

16.07.2021

Pod koniec 2020 roku, odpowiednio 29 i 30 grudnia, Ministerstwo Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach…

Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe: pomoc rządowa oraz wpływ pandemii COVID-19 na APA

09.03.2021

W połowie grudnia 2020 r. OECD opublikowało nowe wytyczne dotyczące obszaru cen transferowych. Wytyczne zamieszczono w postaci dokumentu „Guidance on the transfer pricing implications…