International Poland

Transfer Pricing Blog

Wszelkie kwestie związane z obszarem cen transferowych.

Nowe objaśnienia Ministra finansów dotyczące cen transferowych

25.05.2023

Dnia 29 marca 2023 r. zostały opublikowane objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 24 marca 2023 r. nr 5: Metoda ceny odprzedaży. Czy objaśnienia podatkowe…

Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a przepisami dotyczącymi cen transferowych

04.04.2023

W trakcie sporządzania dokumentacji w cenach transferowych istotną rolę odgrywa współpraca z działem księgowym. Z tego powodu w poniższym artykule przytoczymy istotne różnice z…

Nowelizacja KSH w świetle przepisów o cenach transferowych

10.02.2023

Zmiany w KSH – sprawne zarządzanie spółkami zależnymi Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 r. poz. 1467, dalej…

Zmiany w safe harbour

24.01.2023

Podatniku sprawdź czy jesteś zwolniony z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie safe harbour. Z początkiem 2022 roku zostały wprowadzone nowe przepisy w…

Nowe wzory formularzy TP-R

03.10.2022

Pod koniec sierpnia 2022 r. Minister Finansów podpisała nowe rozporządzenia w  sprawie informacji o  cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz…

Proponowane zmiany w cenach transferowych

04.08.2022

W dniu 28 czerwca 2022 roku, Ministerstwo Finansów (MF) ogłosiło projekt kolejnej już nowelizacji tzw. „Polskiego Ładu”, tj. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022…

Powiązania, obowiązek dokumentacyjny a wyłączenia w cenach transferowych

03.07.2022

Jak wynika z Pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) z dnia 18 maja 2021 r. (0111-KDIB2-1.4010.54.2021.2.MK), wyłączenie podmiotów ze stosowania przepisów rozdziału o…

Wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji oraz złożenie deklaracji TPR

08.04.2022

Podobnie jak w poprzednich latach, ustawodawca planuje przedłużyć terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen…

Obowiązek złożenia ORD-U za 2021 r.

24.03.2022

Zbliżający się termin 31 marca br. wiąże się z koniecznością dopełnienia obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, do których należy między innymi złożenie informacji o umowach zawartych z…

Publikacja pytań i odpowiedzi związanych z raportowaniem Country-by-Country

16.03.2022

3 marca 2022 roku został opublikowany dokument „CbC. Raportowanie według krajów – pytania i odpowiedzi, wydanie piąte, luty 2022, MF” zawierający odpowiedzi Ministerstwa Finansów…