International Poland

Transfer Pricing Blog

Wszelkie kwestie związane z obszarem cen transferowych.

Nowa wersja formularza TP-R

16.07.2021

Pod koniec 2020 roku, odpowiednio 29 i 30 grudnia, Ministerstwo Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach…

Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe: pomoc rządowa oraz wpływ pandemii COVID-19 na APA

09.03.2021

W połowie grudnia 2020 r. OECD opublikowało nowe wytyczne dotyczące obszaru cen transferowych. Wytyczne zamieszczono w postaci dokumentu „Guidance on the transfer pricing implications…

Wytyczne OECD dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe: analizy porównawcze oraz alokacja kosztów i strat

15.02.2021

Na otoczenie biznesowe w 2020 roku, w sposób bezprecedensowy wpłynęło pojawienie się, a następnie gwałtowne rozprzestrzenianie koronawirusa COVID-19. W celu ograniczenia jego transmisji rządy…

Jak raportować transakcje finansowe w TP-R?

24.11.2020

Transakcje finansowe –  raportowanie w informacji TP-R Rok 2019 jest pierwszym okresem, za który podatnicy realizujący transakcje z pomiotami powiązanymi składają deklarację TP-R, która…

Publikacja pytań i odpowiedzi MF związanych z deklaracją TP-R

26.10.2020

Nowelizacje przepisów dotyczących cen transferowych wpłynęły w sposób istotny na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych. Dotychczasową deklarację CIT-TP zastąpi składana po raz pierwszy „informacja o…

Problemy w zakresie stosowania przepisów dotyczących korekt cen transferowych

20.10.2020

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych nałożyły szczegółowe obowiązki na podatników, którzy chcą dokonać korekty cen transferowych. Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt…

Wytyczne OECD dla transakcji finansowych

23.03.2020

Dnia 11 lutego 2020 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała na swojej stronie internetowej wytyczne dla przedsiębiorstw i organów podatkowych w sprawie…

Formularz ORD-U

20.03.2020

Warto przypomnieć, że zbliżający się termin 31 marca br. wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych obowiązków ze strony podatników, nie tylko o charakterze rozliczeniowym,…

Deklaracja TP-R

19.03.2020

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych wpłynęła zarówno na sposób określenia obowiązku dokumentacyjnego, zawartość dokumentacji cen transferowych, ale również na dodatkowe obowiązki sprawozdawcze z zakresu…