International Poland

Ustawa o fundacjach rodzinnych wkracza w ostatni etap projektowania

Po częściowym uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 listopada 2022 r. trzeci już projekt ustawy o Fundacji rodzinnej.

Z założenia, celem nowej regulacji jest kompleksowe wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodanie do systemu prawa instytucji służącej do gromadzenia rodzinnego majątku, pozwalającego na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji – tj. Fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej – ma być to podmiot odpowiedzialny za zarządzanie firmą rodzinną, zabezpieczający jednocześnie interesy majątkowe członków rodziny.

Najnowsza wersja projektu ustawy przewiduje m.in.:

  • zwolnienie Fundacji rodzinnej z podatku CIT – z wyjątkiem wypłaty świadczeń fundatorowi lub beneficjentom (opodatkowanie wg stawki 15% CIT) lub też w razie prowadzenia przez fundację działalności innej niż przewidziana przez ustawę (tutaj opodatkowanie wg stawki 19%);
  • zwolnienie z opodatkowania PIT przychodów uzyskiwanych przez fundatora oraz jego najbliższą rodzinę – wypłacane im świadczenia będą opodatkowane 15% podatkiem CIT. W przypadku osób niespokrewnionych projekt przewiduje dodatkowy podatek 15% PIT (a więc podwójne opodatkowanie);
  • doliczanie funduszu założycielskiego Fundacji rodzinnej do spadku po fundatorze tylko w okresie 10 lat licząc wstecz od otwarcia spadku;
  • możliwość odroczenia terminu płatności zachowku, rozłożenia go na raty, a nawet jego obniżenia.

Działalność gospodarcza Fundacji rodzinnej – na zasadach przewidzianych w ustawie obejmować ma: zbywanie mienia, najem i dzierżawę nieruchomości, przystępowanie do spółek handlowych i funduszy inwestycyjnych, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, udzielanie pożyczek podmiotom powiązanym, obrót dewizami w niezbędnym zakresie, prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Opublikowany projekt ustawy będzie teraz podlegał opiniowaniu przez komisję prawniczą Rządowego Centrum Legislacji (w dniach 15-18 listopada 2022 r.). Ustawa zgodnie z projektem ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Planowany termin wejścia w życie przepisów o fundacji rodzinnej to początek 2023 r.

Skontaktuj się z nami

 

Rafał Nowak
Konsultant podatkowy

e-mail: rafal.nowak@uhy-pl.com