International Poland

Projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF

W dniu 1 grudnia 2022 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2022 r. Projekt ma wyjątkowo istotne znaczenie dla podatników z tego względu, że dotyczy wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Opublikowanie projektu z dużym wyprzedzeniem pozwala podatnikom na zapoznanie się z jego założeniami oraz wprowadzenie zmian, które mogą wymagać czasu.

Korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 r. Obowiązek będzie obejmował podatników, których siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium Polski. Od tego dnia podatnicy nie będą mieli już możliwości wystawiania faktur w  dotychczasowy sposób, nawet w odniesieniu do czynności dokonanych w 2023 r., ale zafakturowanych dopiero w 2024. Podatnicy nie będą jednak zobowiązani do wprowadzanie do KSeF informacji o fakturach zakupowych dotyczących towarów lub usług nabywanych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych. Ponadto od 2024 paragon z NIP do 450 zł nie będzie mógł zostać uznany za e-fakturę. Do końca 2024 r. pozostanie jednak możliwość wystawiania faktur przy użyciu kas rejestrujących w sposób tradycyjny.

Dla faktur korygujących wystawionych od 2024 r., a dotyczących lat poprzednich, konieczne stanie się użycie KSeF. Również noty korygujące zmienią swoją formę. Od 2024 r. będzie możliwe wystawienie propozycji faktury korygującej, która wywoła skutki prawne od momentu zaakceptowania jej przez sprzedawcę. W momencie akceptacji, system nada fakturze numer KSeF i będzie traktowana jako pełnoprawna faktura korygująca.

Warto wiedzieć, że w sytuacji naruszenia przepisów związanych z KSeF, na podatnika nałożone zostaną kary pieniężne. Takie okoliczności to:

  • wystawienie faktury z pominięciem KSeF,
  • w okresie awarii KSeF, wystawienie faktur elektronicznych niezgodnie z udostępnionym wzorem,
  • nie przesłanie do KSeF faktury wystawionej w czasie awarii, w odpowiednim terminie.

Maksymalna kara pieniężna to 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze, a w odniesieniu do faktury na której nie wykazano podatku to maksymalnie 18,7% kwot należności wykazanej na fakturze. Jeśli podatnik nie wystawił e-faktury lub wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem, to kara nie może być mniejsza niż 1000 zł, a w sytuacji gdy faktura nie zostanie przesłana do KSeF w terminie, to kara wyniesie minimalnie 500 zł. Co ważne, przepisy wprowadzające kary pieniężne miałyby wejść w życie od 1  lipca 2024 r.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, która została dołączona do projektu, wprowadzenie obowiązku e-fakturowania może skutkować dodatkowymi dochodami budżetu państwa z tytułu podatku VAT w kwocie 1,8 mld zł w pierwszym roku obowiązywania nowego rozwiązania, natomiast w kolejnych latach z powodu uszczelniania systemu podatkowego, dochody z tego tytułu będą stopniowo zmniejszać się. w ciągu 10 lat nowe rozwiązania mogą zwiększyć wpływy budżetu państwa o 10,08 mld zł. Jednocześnie wydatki związane z nową regulacją oszacowane zostały na niespełna 560 mln zł w ciągu 10 lat. Innym skutkiem nowych regulacji będzie przesunięcia dochodów z VAT w czasie w wyniku skrócenia terminu zwrotu tego podatku z 60 do 40 dni

Projekt znajduje się obecnie w trakcie konsultacji publicznych, które będą trwały do 23 grudnia 2022 r.

 

Kinga Burgiel
Młodszy konsultant podatkowy

e-mail: kinga.burgiel@uhy-pl.com