International Poland

Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

EBI 8/2016

Opublikowano: 17:04 09/02/2016

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości o dokonanej w dniu 09.02.2016 r. zmianie firmy komplementariusza spółki zależnej Emitenta, tj. ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej również: „Spółka zależna”). Dotychczasowa firma komplementariusza: ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. brzmi aktualnie: UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Udział Emitenta jako komandytariusza w majątku Spółki zależnej nie uległ zmianie.

Kolejnym krokiem będzie zmiana firmy spółki zależnej na UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.