International Poland

Audyt otwarcia

Audyt otwarcia to kluczowy proces dla nowych kierowników i zarządców aktualnie obejmujących stanowiska. Pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych nadużyć gospodarczych oraz minimalizację ryzyk w przyszłości.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt otwarcia: 

  • identyfikowanie nadużyć gospodarczych – wykrycie nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub innych nieprawidłowości w dokumentacji i działalności firmy 
  • określenie strat i wdrożenie działań w celu ich odzyskania 
  • minimalizacja ryzyka w przyszłości – wdrożenie odpowiednich procedur i kontroli, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. 
  • zmniejszenie ryzyka zarządczego – brak działań w celu wykrycia nadużyć może obciążać zarząd.  

Kto może wykonać audyt otwarcia? 

Przeprowadzenie audytu otwarcia zaleca się powierzyć specjalistom, zajmującym się audytem śledczym. Taka organizacja musi posiadać wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów, między innymi: identyfikacja schematów nadużyć, przeprowadzanie wywiadów, analiza danych, informatyka śledcza, księgowość oraz finanse. Istotne jest, aby firma ta dysponowała skuteczną metodologią badawczą. 

Nasza metodyka audytu składa się z pięciu etapów: 

  • Analiza ryzyka nadużyć – sprawdzamy dokumentację i przeprowadzamy wywiady, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka nieprawidłowości. Określamy również źródła danych potrzebne do analizy. 
  • Analiza danych – w celu przeprowadzenia analizy danych korzystamy z autorskich algorytmów. 
  • Wybór podejrzanych obszarów – dokonujemy wyboru, które transakcje wymagają dokładnego zbadania. 
  • Szczegółowe badanie ryzyk – przeprowadzamy dogłębne badanie wcześniej zidentyfikowanych ryzyk i formułujemy wnioski. 
  • Wskazanie rozwiązań prewencyjnych – proponujemy rozwiązania, które pomogą zmniejszyć ryzyko przyszłych nadużyć. 

Wynikiem audytu będzie szczegółowy raport, zawierający opis zidentyfikowanych faktów, analizę, oszacowanie potencjalnych szkód, wnioski oraz rekomendacje dotyczące działań naprawczych.

Nasz zespół ekspertów:

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k – niemal 18 lat doświadczenia w audycie finansowym oraz identyfikacji ryzyk prawnych i podatkowych. 

Fraud Control Sp. z o.o. – ponad 20 lat doświadczenia w audytach śledczych i wewnętrznych na rynku polskim i zagranicznym. 

Paweł Bielawski – Informatyka – ponad 18 lat doświadczenia w administrowaniu i kreowaniu zaawansowanych systemów i środowisk IT.