International Poland

Raporty 2016

57/2016 Raport miesięczny za listopad 2016 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 18/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych CSY S.A.

ESPI 17/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych RSY S.A.

ESPI 16/2016 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdania finansowego Edison S.A.

56/2016 Raport miesięczny za październik 2016 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 15/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Artifex Mundi S.A.

55/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016r.

54/2016 Raport miesięczny za wrzesień 2016 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 14/2016 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych Kancelarii Medius S.A.

53/2016 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy z Domem Maklerskim Capital Partners S.A.

ESPI 13/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Komputronik S.A.

52/2016 Raport miesięczny za sierpień 2016 r. wraz z danymi finansowymi

51/2016 Raport miesięczny za lipiec 2016 r. wraz z danymi finansowymi

50/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

ESPI 12/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych PBS Finanse S.A.

ESPI 11/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zastal S.A.

49/2016 Raport miesięczny za czerwiec 2016 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 10/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Alta S.A.

ESPI 9/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Impera Capital S.A.

48/2016 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

47/2016 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

46/2016 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UHY ECA S.A. w dniu 28.06.2016 r.

45/2016 Raport miesięczny za maj 2016 r. wraz z danymi finansowymi

44/2016 Zmiana skrótu pod którym będą notowane akcje Emitenta

43/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu sprawozdań finansowych TelForceOne S.A.

42/2016 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

41/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych “AMPLI” S.A. w upadłości układowej

40/2016 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

39/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych EMPERIA HOLDING S.A.

38/2016 Zbycie udziałów w jednostce zależnej

37/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A.

36/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Navimor-Invest S.A.

35/2016 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

34/2016 Raport miesięczny za kwiecień 2016 r. wraz z danymi finansowymi

33/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 r.

32/2016 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych “IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

31/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

30/2016 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015

29/2016 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015

28/2016 Sprostowanie raportu 27/2016 – Decyzja o zbyciu lub likwidacji jednostki z Grupy

27/2016 Decyzja o zbyciu lub likwidacji jednostki z Grupy

26/2016 Raport miesięczny za marzec 2016 r. wraz z danymi finansowymi

25/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

24/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S.A.

23/2016 Zmiana firmy Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu

22/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

21/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

20/2016 Raport miesięczny za luty 2016 r. wraz z danymi finansowymi

19/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego BLACK PEARL S.A.

18/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego 01CYBERATON S.A.

17/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych AC S.A.

16/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

15/2016 Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

14/2016 Raport miesięczny za styczeń 2016 r. wraz z danymi finansowymi

13/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego PiLab S.A.

12/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego MedApp S.A.

11/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

10/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Navimor-Invest S.A.

9/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

8/2016 Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

7/2016 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

6/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

5/2016 Raport miesięczny za grudzień 2015 r. wraz z danymi finansowymi

4/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego EFIX Dom Maklerski S.A.

3/2016 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA S.A. w dniu 08.01.2016 r.

2/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego EDISON S.A.

1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku