International Poland

Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdania finansowego Edison S.A.

ESPI 16/2016

Opublikowano: 15:11 12/12/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: “Emitent”) informuje, że spółka UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółka należąca do Grupy Kapitałowej UHY ECA podpisała umowę z Edison S.A. z siedzibą w Krakowie dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Edison S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na New Connect, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.