International Poland

Praktyki dla studentów i absolwentów

   

Wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Grupę UHY ECA, której jednostką dominującą jest UHY ECA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, w skład której wchodzą UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., UHY ECA Audyt Sp. z o.o., UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o., UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o., UHY ECA Tax&Law Steidten Sp. k., UHY ECA Advisory Sp. z o.o., Twoich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli zgadzasz się na to byśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść w swej aplikacji następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Kapitałową UHY ECA, której jednostką dominującą jest UHY ECA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa i w której skład wchodzą takżeUHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., UHY ECA Audyt Sp. z o.o., UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o., UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o., UHY ECA Tax&Law Steidten Sp. k., UHY ECA Advisory Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”. 

W każdym momencie możesz cofnąć zgodę bądź też zadać pytanie kontaktując się z nami pod adresem: kariera@uhy-pl.com.

Twoje dane osobowe wskazane w przepisach Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, w tym Twój wizerunek, przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz wysyłając nam swoją aplikację. Podanie pozostałych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Jeśli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach dane te będą przez nas przetwarzane przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w sytuacji gdy roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, w tym uzyskania ich kopii, żądania ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług informatycznych oraz dostawcom systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.