International Poland

Raporty rok 2019

EBI 26/2019Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

EBI 25/2019 Raport okresowy za III kwartał 2019

EBI 24/2019 Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych

EBI 23/2019 Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

EBI 22/2019 Raport miesięczny za sierpień 2019 r. wraz z danymi finansowymi:

ESPI 18/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Komputronik S.A.

ESPI17/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Emitenta

EBI 21/2019 Raport miesięczny za lipiec 2019 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 16/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych KOFAMA Koźle S.A. 

ESPI 15/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Kancelaria Medius S.A.

EBI 20/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019

ESPI 14/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

ESPI 13/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych MZN Property S.A. 

EBI 19/2019 Raport miesięczny za czerwiec 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 18/2019 Raport miesięczny za maj 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 17/2019 Korekta raportu nr 13/2019 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2019 r.

ESPI 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

EBI 16/2019 Powołanie Zarządu nowej kadencji

EBI 15/2019 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

EBI 14/2019 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy

EBI 13/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2019 r.

ESPI 11/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych IQ Partners S.A.

ESPI 10/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Kancelaria Medius S.A.

ESPI 8/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Artifex Mundi S.A.

ESPI 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walanego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r.

EBI 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2019 r.

EBI 11/2019 Raport miesięczny za kwiecień 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 10/2019 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

EBI 9/2019 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

ESPI 6/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych CI Games S.A.

ESPI 5/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

ESPI 4/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych P.A. Nova S.A.

ESPI 3/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ZPUE S.A.

EBI 8/2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.

EBI 7/2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

ESPI 2/2019 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

EBI 6/2019 Raport miesięczny za marzec 2019 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 1/2019 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych EFIX Dom Maklerski S.A.

EBI 5/2019 Raport miesięczny za luty 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 4/2019 Raport miesięczny za styczeń 2019 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 3/2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

EBI 2/2019 Raport miesięczny za grudzień 2018 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku