International Poland

Microsoft Power BI

MICROSOFT POWERBI – PRZETWARZANIE I WIZUALIZACJA DANYCH

Microsoft Power BI  to narzędzie Microsoft, które wspomaga proces przetwarzania danych – od ich pozyskiwania, aż po uzyskanie wiedzy i podjęcie decyzji.

Jest to zestaw aplikacji i usług klasy Business Intelligence, które w znacznej mierze oparte są na chmurze obliczeniowej, które wspomagają firmę w:

  gromadzeniu,

 zarządzaniu,

  przetwarzaniu,

  analizowaniu i wizualizowaniu danych z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

PowerBI ma bardzo rozbudowaną część wizualnej prezentacji danych obejmującą wiele rodzajów wykresów, w tym mapy, z prostą, wręcz intuicyjną obsługą.

Zastosowanie Power BI może być szerokie i obejmować takie działy firmy jak:

  marketing,

  finanse,

  sprzedaż,

  produkcja

  magazyn.

Dzięki Power BI jest możliwe połączenie danych wykorzystywanych w różnych działach w jeden model danych. Power BI daje możliwość efektywnej analizy danych w czasie rzeczywistym, co oznacza lepsze monitorowanie postępów w realizacji założonych celów, a bieżący wgląd w informacje pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji w kontekście działalności całej organizacji.